[gemeentepolitiek]Raadsflits
Logo hetkrantje-online.nl
gemeentepolitiek

Raadsflits

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 18 februari 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Wij wensen het college van B&W in het laatste jaar van deze raadsperiode veel succes met het realiseren van de prioriteiten die het college zelf heeft bepaald!


De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente dat de kaders vaststelt voor de uitvoering door het college. In een raadsbrief heeft het college zelf bepaald wat de prioriteiten voor 2021 zijn.

Vergelijk het maar met dat u uw badkamer laat verbouwen, de aannemer bepaalt welke kleur de tegeltjes krijgen en dat hij besloten heeft dat die tweede wastafel even niet kan. In dat geval zou u als opdrachtgever tegen uw aannemer zeggen: “Volgens mij bepaal ik dat en ik begrijp dat we even moeten overleggen.” Dan kom je er met elkaar vast wel uit.

Het college van B&W bepaalt in Leidschendam-Voorburg de prioriteiten voor 2021 echter zelf en de coalitiefracties in de gemeenteraad vonden dat prima.

De motie van D66 en GBLV/Gemeentebelangen om dit een volgende keer toch echt anders te gaan doen, kon gelukkig op de steun van GroenLinks, CDA en PvdA rekenen. Dank daarvoor!

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Werken en besturen in een pandemie. Blijven werken aan de toekomst

Het is ongeveer een jaar geleden dat we geconfronteerd zijn met de effecten en gevolgen van het Covid-virus. Improvisatie, herinrichten, nieuwe werkmethodes vinden en ondertussen je eigen huishouden opnieuw regelen, uitzoeken hoe de opvang van je kinderen veilig kan doorgaan, de school en het leren goed ingericht. Of zorgen over de baan van je partner en de gezondheid van (groot)ouders. En dan natuurlijk de aandacht voor de steunmaatregelen aan ondernemers en het leed rond gesloten winkels, (sport)verenigingen en de lockdown. Het zijn zaken die zwaar op de werklast van onze ambtenaren drukten en het is met diepe bewondering dat het CDA vaststelt dat het gemeentelijk apparaat er in is geslaagd veel werk te verzetten en beleid te realiseren. Het is vervolgens ook niet meer dan logisch dat het College op zeker moment de balans opmaakt voor de rest van de collegeperiode en aangeeft waar nog prioriteiten gelegd moeten worden. Het CDA herkent zich in prioriteiten rond de Omgevingswet en het Sociaal Kompas, de bibliotheken en theaters, eenzaamheid, werk en inkomen, jeugdzorg en het versterkingsprogramma Leidschendam- Noord. Daarmee is niet gezegd dat de initiatieven die niet meer in 2021 aan de orde komen helemaal van tafel vallen. Het gaat om uitstel, niet om afstel. Wij zullen het College aan deze prioriteiten houden en het daarop beoordelen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via

fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Andere plannen, gemeenteraad en inwoners buitenspel

Je politieke keuzes als college veranderen en dat slechts terloops melden. Terwijl de gemeenteraad daarover als hoogste democratisch orgaan het laatste woord moet hebben. Dat is de tactiek van het college, en daarover is D66 fel van leer getrokken in het spoeddebat van donderdag 18 februari. Het is een wat technisch verhaal, maar ongehoord en ongepast. De burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad ieder jaar via de begroting geld voor het komend jaar. Die begroting voor 2021 heeft de gemeenteraad vorig jaar november goedgekeurd. En 2,5 maand later zegt het college dat alles anders zal gaan dit jaar. Zonder dit keer de gemeenteraad goedkeuring te vragen. En nee, dit is geen foutje van het college. Dit is een bewuste keuze om de gemeenteraad buitenspel te zetten. Het zegt veel over de bestuurscultuur in Leidschendam-Voorburg, waarin de stem van de inwoners maar zeer matig telt. Eens in de vier jaar uw stem uitbrengen en daarmee basta. Daarna lijkt het alleen nog maar te draaien om de politieke poppetjes en pluche in het gemeentehuis. Dat roer moet om. Dat roer moet drastisch om. Helaas duurt het nog een heel jaar voordat er weer verkiezingen zijn en uw stem weer telt. Dat belooft nog een lang jaar te worden voor deze gemeente. En vooral voor u, als inwoner. 

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

Prioriteren nodig voor realistisch bestuur

GroenLinks is tevreden met de lijst van prioriteiten die het college heeft opgesteld. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: ‘We moeten als gemeentebestuur eerlijk zijn in wat nog wel kan, en wat niet. De coronacrisis legt een grote druk op de organisatie. Het is niet realistisch om alles door te laten gaan.’ GroenLinks is van mening dat er praktisch gekeken is naar wat haalbaar en urgent is. ‘Door onze beschikbare mankracht te focussen, kunnen we ons bovendien richten op onze belangrijkste taak voor nu: de gemeente als vangnet in crisistijd,’ aldus van Rossum.

GroenLinks nam tijdens het spoeddebat ook afstand van de advertentie van Gemeentebelangen, waarin de suggestie te lezen was dat ambtenaren tijd zat hebben, en het college hun eigen onvermogen afschuift. Van Rossum: ‘Het is beneden de maat dat die suggestie wordt gewekt door een fractie met nota bene twee oud-wethouders. Niet alleen omdat ambtenaren hiermee in hun hemd gezet worden, maar ook omdat het college nu juist op een heel aantal dossiers flink de wind eronder heeft.’

GroenLinks benadrukte tenslotte dat prioriteren niet betekent dat dingen van de wagen vallen. ‘We stellen noodgedwongen zaken uit, maar zeker niet af.’

facebook.com/GroenLinksLeidschendam-Voorburg/
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

Houdt de politiek menselijk; maak mensen niet politiek

Ook al lijkt het daar in de debatten van de gemeenteraad soms niet op: de wereld is wel veranderd. Er zijn veel mensen in onze gemeente die hulp nodig hebben. Eenzame ouderen, geïsoleerde jongeren, ondernemers en verenigingen. En dat vraagt heel veel aandacht, heel veel tijd en energie. Daardoor kunnen we als gemeente niet alles doen wat we wilden doen dit jaar. Dat heeft niet te maken met slechte sturing of ongewaardeerde ambtenaren, zoals GBLV keer op keer impliceerde. Een boodschap van verdeeldheid, die wij onverantwoord en teleurstellend vinden. 

De PvdA steunt de goede keuze: om mensen heel te houden, inwoners en ambtenaren. We zijn blij met de dingen die nadrukkelijk wel doorgaan. Zoals de vlotte uitvoering van inkomensregelingen, schuldhulp, de bestrijding van eenzaamheid en het versterkingsprogramma Leidschendam-Noord. En we blijven er op letten dat we voldoende investeren in de gemeentelijke dienstverlening om deze crisis door te komen.

Investeren in mensen blijft een pilaar van onze lokale politiek. We vragen al jaren om na de mooie plannen ook altijd goed te verantwoorden welke dingen wel en niet zijn gelukt. Wat we wel en niet voor mensen hebben kunnen doen. Dat is nu belangrijker dan ooit. En daar blijven we dus op controleren.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Mensenwerk

Door het aanhouden van de coronacrisis is de noodzaak ontstaan om prioriteiten te stellen t.a.v. de plannen van dit jaar. Zelfs in goede tijden wordt wel wat doorgeschoven naar volgend jaar. Door de inzet op coronasteun en digitaal werken e.d. is het wijs om nu op voorhand keuzes te maken, zodat de prioriteiten goed uitgevoerd worden dit jaar. Het college heeft de gemeenteraad daar transparant over geïnformeerd en daar heeft een extra raadsvergadering over plaatsgevonden. De inbreng van de oppositie werd nogal gekleurd door de persoonlijkheid van hun voormannen. De lust van de één is het in een kwaad daglicht stellen van bestuurders wiens functie hij benijdt en van de ander het winnen van debatjes. Als je die twee dingen weglaat, bleef een principieel punt over: dat de keuzes in de vorm van een raadsvoorstel naar de raad hadden moeten komen i.p.v. als een raadsbrief die je niet kunt amenderen. Daarbij kwam geen enkel inhoudelijk punt naar voren van een verkeerde keuze die amendering verdiende. Ik weet zeker dat ik vanuit de oppositie de transparantie gewaardeerd zou hebben en het college zoveel mogelijk constructief advies meegegeven zou hebben in moeilijke tijden. Zo constructief als in de vorige raadsperiode. 

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten