Logo hetkrantje-online.nl
<p>Tekening van het plan met in rood-bruin de voorgestelde woontorens (afbeelding: gemeente).</p>

Tekening van het plan met in rood-bruin de voorgestelde woontorens (afbeelding: gemeente).

Torenflats Julianabaan stuiten op bezwaren

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Centrumgebied De Julianabaan wordt vernieuwd. Hierbij gaat het niet alleen om het winkelcentrum, maar ook bijvoorbeeld om de openbare ruimte van het gebied zoals het parkeerterrein en het groen zodat het weer tientallen jaren meekan.

Het winkelgebied blijft belangrijk als centrum voor de dagelijkse boodschappen. Er is een eerste schetsontwerp van hoe de inrichting van het gebied eruit kan komen te zien. Daarbij is bijvoorbeeld aandacht besteed aan waar parkeermogelijkheden zijn, fiets- en voetpaden en groen.

De kwaliteit van de openbare ruimte, de gevels van de winkels en andere panden van het winkelcentrum moeten straks aan minimumeisen voldoen. Dit zal worden vastgelegd in een zogeheten beeldkwaliteitsplan

Woontorens
Er wordt tevens onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden er in het gebied zijn om nieuwe woningen te bouwen. Er is veel vraag naar meer woonruimte in Voorburg, bijvoorbeeld door jongeren die een eerste koopwoning zoeken of door een toenemend aantal ouderen dat een geschikte seniorenwoning zoekt.

Omdat er al een flinke transformatie zal plaatsvinden heeft de gemeente ook een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd naar waar toevoeging van woningen eventueel mogelijk is. Hier komen drie locaties in het gebied uit naar voren, waarbij gekeken wordt of hoogbouw ingepast kan worden: p het huidige parkeerterrein naast de Corbuloflat (Spinozalaan, tussen SushiPoint en MrWoon), op de huidige plek van de winkel HEMA/sportclub Exercise en op de huidige plek van de winkel Sport 2000. De hoogbouw zou wel lager zijn dan de bestaande Corbulotoren, die met 18 verdiepingen het hoogste gebouw in het centrum is.

Veel bewoners van het gebied zijn niet blij met deze plannen. “Drie enorm hoge torenflats, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat gaat voor velen ten koste van woongenot en leefbaarheid”, geven zij aan in een flyer.

Een groep van geïnteresseerden, die zich had aangemeld om de participatie vorm te geven, is bij elkaar geweest. Besloten is om in een kleiner comité (‘de klankbordgroep’) een aantal keer bij elkaar te komen. Het gaat dan om een afvaardiging van ongever 20 bewoners, gebruikers, winkeliers en scholieren die zeer vaak van het gebied gebruik maken. In 4 themabijeenkomsten (duurzaamheid, beleving, parkeer en verkeer en woningen) geven zij input aan de stedenbouwkundig architect, die hier een voorlopig ontwerp van maakt. Dit wordt in een grotere (digitale) bijeenkomst op dinsdag 16 maart voorgelegd aan iedereen, die hierover mee wil denken.

Op basis van die input wordt er aangevangen met het definitief ontwerp. Ook dan vinden er weer circa 2 bijeenkomsten plaats met de klankbordgroep. Op die manier kan er een definitief ontwerp worden opgesteld met meer details, wat dan weer in een grotere (digitale) bijeenkomst wordt voorgelegd aan iedereen. Met de input uit deze bijeenkomst kunnen de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet en wordt het ontwerp definitief en kan het worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Meer berichten