Logo hetkrantje-online.nl
<p>Frank Rozenberg (GBLV): &quot;Geld niet naar algemene reserves maar naar cultuurspaarpotje&quot;.</p>

Frank Rozenberg (GBLV): "Geld niet naar algemene reserves maar naar cultuurspaarpotje".

‘Cultuurgeld niet naar algemene reserve’

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Gemeentebelangen en D66 roepen op om het overschot van coronasteun voor cultuur uit 2020 in een bestemmingsreserve cultuurinitiatieven onder te brengen. Het geld verdwijnt dan niet in de algemene kas van de gemeente, maar wordt in apart cultuurspaarpotje gestopt.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2020 een bijdrage van 448.000 euro van het Rijk gekregen om de cultuursector in coronatijd te ondersteunen. Van dit bedrag is 239.000 euro niet gebruikt. Het restant dreigt nu aan de algemene middelen van de gemeente te worden toegevoegd in plaats van aan de cultuursector te worden besteed.

Voor GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg is dat reden om samen met D66 een motie in te dienen om het cultuurgeld 2020 vanuit het Rijk te reserveren voor cultuurinitiatieven. ”In Leidschendam-Voorburg wordt per inwoner een zeer laag bedrag aan cultuur besteed. Als er dan Rijksgeld voor cultuur beschikbaar komt, is het wel heel wrang om als gemeente een deel in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Geld 2021 naar Cultuurpodium

D66 en GBLV pleiten er verder voor om de 289.000 euro rijkssteun voor 2021 voor de culturele en creatieve sector als gevolg van de coronacrisis met hulp van het Cultuurpodium (in oprichting) te verdelen. De ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van allerlei taken in 2021 is volgens het college beperkt. Daarom roepen D66 en GBLV, het college op om aan het Cultuurpodium Leidschendam-Voorburg te vragen met een goed en gedragen bestedingsvoorstel voor de in 2021 te ontvangen coronasteun voor de cultuursector te komen. Het Cultuurpodium reageerde positief op dit voorstel.

Meer berichten