Logo hetkrantje-online.nl
<p>Robert van Asten, wethouder Mobiliteit gemeente Den Haag, en Astrid van Eekelen, wethouder Bereikbaarheid gemeente Leidschendam-Voorburg (foto:pr).</p>

Robert van Asten, wethouder Mobiliteit gemeente Den Haag, en Astrid van Eekelen, wethouder Bereikbaarheid gemeente Leidschendam-Voorburg (foto:pr).

Tuin Huygens’ Hofwijck, Opa’s Veldje en scoutingterrein blijven gespaard

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Twee extra routes worden toegevoegd aan de Verkenning naar openbaar vervoer (OV) in het gebied CID-Binckhorst. Het gaat om het traject tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst en Station Voorburg en een aansluiting richting Delft.

Naast een route via de Binckhorstlaan en de Maanweg, voert de projectorganisatie nu ook een quick scan uit naar een nieuwe route via de Binckhorstlaan, Zonweg en Regulusweg. Verder wordt een route via de Binckhorstlaan en het bestaande tramspoor in de Prinses Mariannelaan in de Verkenning meegenomen. De uitbreiding van de Verkenning komt voort uit de zienswijzen die zijn ingediend bij de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Astrid van Eekelen, wethouder Bereikbaarheid Gemeente Leidschendam-Voorburg: “Met een toename van inwoners en reizigers in een stedelijk gebied als het CID-Binckhorst is goed openbaar vervoer erg belangrijk. Tegelijkertijd willen we dat inwoners van Voorburg-West prettig en fijn kunnen blijven wonen, dat kinderen buiten kunnen spelen, dat er voldoende groen blijft en een plek om de auto te parkeren. In de 111 zienswijzen die we hebben ontvangen zijn zorgen uitgesproken over het behoud van Opa’s veldje, de scoutingvereniging en de monumentale tuin van Huygens Hofwijck. Begrijpelijke zorgen die we uiterst serieus nemen. Ook werden veel suggesties gedaan voor alternatieve routes. Er is daarom besloten om de Verkenning naar het hoogwaardig openbaar vervoer uit te breiden van één naar drie routes, waarbij bij station Voorburg ook nog steeds wordt gekeken naar een ondergrondse variant.”

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die in het najaar 2020 ter inzage lag voor iedereen, staan de kaders voor de milieueffectrapportage beschreven. Er staat bijvoorbeeld in welke alternatieven (tracé, inpassing en type openbaar vervoer) onderzocht worden en aan welke criteria en methoden deze alternatieven worden getoetst. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een onafhankelijk advies uitgebracht over de inhoud van het milieueffectrapport. In de Nota van Antwoord reageerden deze week de colleges van B&W van Leidschendam-Voorburg en Den Haag op de binnengekomen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Nota van Antwoord zijn te vinden op www.binckhorstbereikbaar.nl.

Hofwijck heeft vanaf het begin van dit traject gekozen voor het overlegmodel. In gesprekken met meerdere bij dit project betrokken overheden en andere partijen is het belang van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck als hoogwaardig en onvervangbaar rijksmonument naar voren gebracht. Harry Kortman, voorzitter van de Vereniging Hofwijck: “We hebben betrokken partijen uitgenodigd voor werkbezoeken, tijdens welke ze met eigen ogen de unieke buitenplaats hebben kunnen aanschouwen. Dat heeft gewerkt. Het doet mij deugd dat dit ook tot uiting komt in de Nota van Antwoord.”

Meer berichten