Verkiezingsbord op de Prins Bernhardlaan in Voorburg (foto: Michel Groen).
Verkiezingsbord op de Prins Bernhardlaan in Voorburg (foto: Michel Groen).

Inwoners vinden verkiezingen belangrijk en driekwart stemt

Actueel 101 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het Krantje heeft door Toponderzoek een peiling onder inwoners laten doen om te zien hoe men denkt over de Tweede Kamerverkiezingen.

Op de vraag “In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te brengen?” antwoordt in totaal 96% van de respondenten: “(zeer) belangrijk”. In totaal antwoordt 1% van de respondenten: “(zeer) onbelangrijk”. 

Op de vraag “Bent u van plan om, in tijden van een pandemie, fysiek te gaan stemmen in een stembureau?” antwoordt 77% van de respondenten: “Ja”. 

Op de stelling ‘Tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen breng ik liever per brief mijn stem uit’ antwoordt in totaal 30% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. In totaal antwoordt 37% van de respondenten: “(zeer) mee oneens”. 

Op de vraag “In hoeverre voelt u zich (on)veilig om te gaan stemmen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen?” antwoordt in totaal 64% van de respondenten: “(zeer) veilig”. In totaal antwoordt 15% van de respondenten: “(zeer) onveilig”. 

Op de vraag “Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen?” antwoordt 45% van de respondenten: “Ja, op dezelfde partij als vorige keer”.
Op de vraag “Wat is voor u een reden om (misschien) niet te gaan stemmen?” antwoordt 40% van de respondenten: “Andere reden, namelijk:”.Op de vraag “Kijkende naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen: vindt u dat de partij waarop u heeft gestemd uw stem goed heeft gebruikt?” antwoordt 41% van de respondenten: “Deels”.

De vraag “Wat is voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd. Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren: 1 De standpunten voor bepaalde onderwerpen, 2 De inzet van de afgelopen jaren en 3 De Partij.

Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top drie naar voren: 1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (46%), 2 De inzet van de afgelopen jaren (22%), 3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (11%). Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top drie naar voren: 1 De standpunten voor bepaalde onderwerpen (75%), 2 De inzet van de afgelopen jaren (65%) en 3 De partij (46%).

Bij de vraag “Welke onderwerpen zijn voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? Geef uw voorkeur aan de hand van een top 5.” kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd. Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top zes naar voren: 1 Klimaat en duurzaamheid, 2Economie, 3 Zorg, 4 Onderwijs, 5 Natuur en milieu en 6 Werkgelegenheid en inkomen. Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top zes naar voren: 1. Economie (19%), 2 Klimaat en duurzaamheid (19%) 3 Aanpak van het coronavirus (11%), 4 Zorg (9%), 5 Pensioenen (5%), 6 Werkgelegenheid en inkomen) (5%). Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top vijf naar voren: 1 Klimaat en duurzaamheid (51%), 2 Economie (48%), 3 Zorg (39%), 4. Werkgelegenheid en inkomen (38%) en 5 Onderwijs (33%).

Op de vraag “Waar haalt u informatie vandaan om uw stemkeuze te bepalen? Kies maximaal 3 antwoorden die het meest op u van toepassing zijn.” antwoordt 50% van de respondenten: “Ik zoek zelf informatie bijeen op internet”.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLeidschendamVoorburg, waarbij 312 deelnemers zijn geraadpleegd.

Via TipLeidschendamVoorburg.nl kunnen alle inwoners van Leidschendam-Voorburg hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in de samenleving.

Uit de krant