Logo hetkrantje-online.nl
gemeentepolitiek

RAADSFLITS

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 9 en 10 maart 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering. 

Belangrijke stappen naar meer broodnodige woningen 

Deze week hebben we besluiten genomen over honderden nieuwe woningen in onze gemeente en meer ruimte voor kleine ondernemers. Aan de Ruysdaellaan en op Schakenbosch in Leidschendam en aan het Westeinde in Voorburg bouwen we de broodnodige huizen voor de vele mensen die nu en de komende jaren op zoek zijn naar een geschikte woning. In plannen gaat het om sociale woningbouw, middeldure huur, koopwoningen en ruimtes voor lokale ondernemers. Wat dat betreft een perfecte VVD-avond in onze raad, omdat wij altijd pleiten voor een gezonde mix van woningbouw in alle segmenten. Helaas zijn er ook partijen, zoals u hieronder kunt lezen, die altijd de mond vol hebben van woningbouw, maar als puntje bij paaltje komt niet thuis geven en alles proberen te blokkeren. Daar doet de VVD niet aan mee. 

Nascheiding van afval steeds dichterbij
Niet alleen op woningbouw zijn stappen voor de toekomst gezet. Ook in ons afvalbeleid. Met de keuze voor een nieuwe afvalverwerker komt de door de VVD en vele inwoners gewenste nascheiding van afval veel dichterbij. De afvalverwerker in kwestie gaat op zijn beurt een vergoeding betalen aan onze gemeente voor een garantstelling. Een motie voor de VVD zorgt ervoor dat dit geld straks niet op de grote hoop belandt, maar rechtstreeks wordt ingezet voor een lastenverlichting.

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

U betaalt zelf de korting 

Vanaf 2022 wordt het afval van de Avalex-gemeenten verwerkt bij HVC in Alkmaar. De gemeente heeft voor het nieuwe afvalcontract geen offertes bij andere afvalverwerkers gevraagd. Er werd volop voorgesorteerd zodat HVC als enige uit de bus kwam. Dat gaat de gemeente wel geld kosten. Er moet een garantie worden afgegeven van 19 miljoen euro. Vol trots wordt er gemeld dat de gemeente daar ook een garantievergoeding voor krijgt. Die vergoeding van HVC betaalt u natuurlijk eerst zelf in het tarief dat HVC vraagt.

Of andere aanbieders zonder garantie te vragen goedkoper dan HVC uitkomen? We zullen het nooit weten: HVC moest en zou het worden. HVC is namelijk een overheids-NV. Iets wat van de overheid is, werkt altijd beter volgens andere fracties in de raad. Vandaar dat iedereen in Leidschendam-Voorburg ook al jarenlang tevreden is hoe Avalex (een samenwerking van gemeenten) functioneert. Toch?

De raad is ook akkoord gegaan met het plan Schakenbosch, met slechts 5% sociale woningbouw. GroenLinks is hiermee ontmaskerd als de partij die altijd eiste dat 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd, maar nu ineens niet thuis geeft. Het eerder ingediende amendement voor 30% sociale woningbouw bleek een loze handtekening van GroenLinks te hebben bevat.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Schakenbosch: mooi wonen in het groen

Met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Schakenbosch’ ziet het CDA de ambitie om Leidschendam-Voorburg een groene woongemeente te laten blijven weer een stap verder komen. In een breed aangenomen motie is meer aandacht voor de sociale component op Schakenbosch: te realiseren zorgplaatsen en zorgwoningen, het wijkleercentrum, het bouwen van goedkopere woningen en het groene park.

Schakenbosch combineert de mogelijkheid van levensloop bestendig wonen en recreëren in een park dat openbaar toegankelijk is. Het CDA stelt vast dat er wel terechte zorgen bij inwoners zijn over de verkeerssituatie en milieubelasting. Het CDA kijkt daarom met interesse uit naar het verkeers- en milieukundig onderzoek rondom de Veursestraatweg en de Noordsingel.

Avalex
Voor de inwoners redelijke kosten, goede dienstverlening en aandacht voor milieu; een driehoeksrelatie die sterke invloed heeft op de eis dat Avalex moet zorgen voor een schone, opgeruimde gemeente. Dat laatste staat voorop bij het CDA: de beste service voor een competitieve prijs met oog voor duurzaamheid. Het is voor het CDA extra reden om oog te houden op de continuïteits- en markteffecten. Leidschendam-Voorburg moet ook op termijn kunnen rekenen op afvalverwerking op goede voorwaarden tegen een aanvaardbare prijs.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via
fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

GroenLinks: Bestemmingsplan Schakenbosch goedgekeurd

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het project Schakenbosch door het Bestemmingsplan goed te keuren. Voor de GroenLinks-fractie was dat best spannend omdat wij mede het amendement hadden ondertekend in juli vorig jaar waarmee o.a. 30 % sociale woningbouw werd gevraagd in dit project. Sociale woningbouw, en het realiseren van meer woningen in het algemeen, was en is belangrijk voor GroenLinks. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Het amendement was weliswaar een raadsbesluit, maar bleek strijdig met het ruimtelijk kader; ook een raadsbesluit. 

Daarom stemt GroenLinks nu toch in met dit bestemmingsplan. Er zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerdere plan en er is nog een participatie-traject gevolgd zoals in het amendement was gevraagd. Er zijn sociale woningen bijgekomen en ook zorgplaatsen c.q.-woningen. En het gebied zal voor driekwart groen blijven en openbaar. Voorts zal er nog een extra integraal milieu- en verkeersonderzoek worden gedaan naar het hele gebied Leidschendam-noord. Dit alles heeft de fractie er toe bewogen om toch akkoord te gaan met dit plan. We denken dat dit een mooi groen woongebied gaat worden waar de gemeente trots op kan zijn.

facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg/
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

Sociale woningbouw en afvalverwerking – geen reden tot treurnis

De realisatie van goede en betaalbare woningen is één van de speerpunten van de PvdA. De PvdA is dan ook ontzettend blij dat het ruimtelijk kader voor de Van Ruysdaellaan/Bachlaan is vastgesteld. Het ruimtelijk kader biedt ruimte voor een flink aantal huurwoningen in maximaal zeven lagen, waarvan 30% sociaal. Daarnaast een economische functie in de plint. Vanwege het verschil van inzicht tussen omwonenden en de gemeente heeft de PvdA samen met het CDA een motie ingediend (die ook is aangenomen) om het college te motiveren bij de uitwerking van de plannen hier nog extra aandacht aan te besteden. 

Een motie van treurnis bij de vaststelling van het bestemmingsplan Schakenbosch haalde het niet. De vaststelling hiervan betekent voor de PvdA dat na 20 jaar eindelijk ook op deze locatie de schop in de grond kan worden gestoken.

De Raad heeft ook besloten dat het huishoudelijk afval vanaf 2022 wordt verwerkt door afvalverwerker HVC en dat onze gemeente ook aandeelhouder wordt van deze publieke afvalverwerker. Dit sluit goed aan op de beleidsdoelstellingen die we hebben voor afvalverwerking, circulariteit en duurzaamheid. Het publieke karakter van HVC, een organisatie met uitsluitend overheden als aandeelhouder, past goed bij onze wens als PvdA om de uitvoering van publieke taken steviger door de overheid te laten aansturen.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl 

Dankbaar 

De afgelopen maanden is hard gewerkt om zoveel mogelijk recht te doen aan een amendement op het bestemmingsplan van Schakenbosch. Een amendement dat vrijwel onuitvoerbaar was en dat afweek van het breed gedragen ruimtelijk kader. Het leek of bij het overeenkomen van aanpassingen, realisatie van bestaande ideeën t.a.v. zorg en welzijn op Schakenbosch uit beeld was geraakt. Toen ongerustheid daarover enkele gemeenteraadsleden bereikte, nam ik het op me om een motie in te dienen ter bevestiging van de steun van de raad voor het beoogde concept met zorg en welzijn.

In de raadsvergadering van 9 maart leek het even of de GBLV-fractie niet over hun afkeer van de uitvoering van het amendement heen kon stappen en mijn motie niet zou steunen. Het was heel tof om te constateren dat de hele fractie zo fideel was om voor te stemmen, samen met de coalitie. Daardoor kreeg het zorgconcept overtuigende steun van de raad. Als u zegt dat u het heel normaal vindt dat een fractie een motie op z’n eigen waarde beoordeelt, geef ik u gelijk. Maar als je weet dat D66, waarvan je die redelijkheid juist verwacht, die stap niet kon maken, dan bedank je GBLV wel degelijk.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl 

Meer berichten