Nieuwe bosaanplant in Vlietland langs de A4 zal het verkeerslawaai nog meer verminderen (foto: Ed en Sonja).
Nieuwe bosaanplant in Vlietland langs de A4 zal het verkeerslawaai nog meer verminderen (foto: Ed en Sonja).

Verkeerslawaai van A4 wordt verder beperkt

ma 29 mrt 2021, 20:30 Actueel 448 keer gelezen

Leidschendam - Een zestal bij Vlietland en de Vogelplas Starrevaart betrokken organisaties is blij met het besluit van de provincie om bij beide gebieden een geluidwering langs de A4 aan te leggen.

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten zijn blij, omdat de geluidwering (waar ze zich al jaren voor inzetten) de rust in beide drukbezochte gebieden ten goede zal komen. Ook Voorschotenaren die langs de Vliet wonen daarvan zullen meeprofiteren.

Wel vinden de organisaties het erg jammer dat het scherm verder van de huidige A4 af komt te staan, omdat rekening wordt gehouden met de verbreding van de A4 en de verlegging van de weg richting Vlietland. Dat is vooral jammer, omdat een geluidsscherm minder verkeerslawaai tegenhoudt naarmate het verder van de weg staat.

Op dit ogenblik zijn de zes organisaties samen met het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 en de provincie bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor de aanplant van bomen en struiken in Vlietland om het verkeerslawaai nog meer te verminderen. Daarvoor is een budget ter beschikking gesteld. Ook bij de herplant van de bosvakken in Vlietland zal daarmee rekening worden gehouden door een soortenrijker assortiment van bomen en struiken. Dat zal de rust in Vlietland en het wooncomfort in Voorschoten ten goede komen.

Uit de krant