Logo hetkrantje-online.nl
<p>Het buitengoed, landgoed of ook wel kasteel De Werve in Voorburg heden ten dage.</p>

Het buitengoed, landgoed of ook wel kasteel De Werve in Voorburg heden ten dage.

Rijke Voorburgers

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - In de 17e eeuw bestond er nog geen Quote500 waarin de rijkste Nederlanders staan vermeld. Toch wist iedereen in de lokale gemeenschap wie goed in de slappe was zat. Dat had vooral te maken met het zichtbare onroerend goed, zowel de woning als de landerijen.

Door F.J.A.M. van der Helm

Uit 1669 is een lijst Voorburgers overgeleverd, die meer dan 1000 gulden vermogen bezaten. De rijkste Voorburger was François van Halewijn, woonachtig op het landgoed De Werve. Zijn vermogen werd geschat op 91.000 gulden. Behalve door zijn vermogen had hij ook aanzien en macht in de politiek. Hij was gecommitteerde in de belangrijke Generaliteits Rekenkamer. Daarnaast had hij nog tal van andere functies. Zo vinden we hem in 1651 terug als domheer te Utrecht. Ook in het Voorburgs bestuur had hij de nodige melk in de pap te brokkelen en kon men niet om de statuur van zijn persoon heen. Zijn landgoed of hofstede De Werve verwierf hij in 1641. Hij was toen ook al heer van Watervliet, gelegen te Vlaanderen. Hij was niet onbekend in het Vlaamse land, waar hij zijn vrouw Margareth Roussel, vrouwe van Horvette, tegenkwam met wie hij in 1649 huwde.

In de Oude Kerk is een fraai graf te vinden van het echtpaar Halewijn-Roussel. Het vooraanstaande echtpaar, waarvan zij overleed in 1660 en hij in 1692, is op deze manier blijvend aanwezig bij de Voorburgers. Het gezin telde meerdere kinderen.

Op de tweede plaats van Voorburgse rijkaards komen we kapitein Hartman de Heijde tegen. Van deze officier weten we dat hij getrouwd was en door de belastingdienst werd aangeslagen voor een vermogen van 76.000 gulden. Toch is van deze kapitein weinig bekend. Hoe hij zijn vermogen heeft verkregen blijft gissen. Mogelijk trouwde hij een welgestelde vrouw.

Met nummer drie in de ‘quote’ hebben we meer succes; dat bleek een telg te zijn uit het aanzienlijke geslacht Van Alkemade, luisterend naar de naam Christiaan. Deze man ging van 1658 tot 1676 door het leven als Heer van Waalwijk. Christiaan woonde vlak bij de hofstede Leeuwenstein, waar zijn moeder Sophia van der Vecht met haar resterende kinderen woonde. Hij was als oudste zoon op zichzelf gaan wonen. Zijn vermogen werd aangeslagen op 70.000 gulden. In 1673 werd Christiaan de nieuwe eigenaar van Leeuwenstein. De schitterende hofstede compleet met boomgaarden en uitgestrekte landerijen was al eeuwen in bezit geweest van de familie Van Alkemade.

Andere rijken met klinkende namen zijn schaars. In de buurt van Leeuwenstein had Justus van Egmond een geschat vermogen van 60.000 gulden en verder waren er vermogende tuinders en boeren. De fortuinlijke timmerman Jacob Cornelisz Palestein bezat 5.000 gulden. De welgestelde bouwman Adriaan Cornelisz van Leeuwen stond met 17.000 gulden in de boeken en collega Cornelis Dirksz Veen was 10.000 waard. Zij hadden duidelijk goed geboerd!

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten