Logo hetkrantje-online.nl
<p>(foto: gemeente LV).</p>

(foto: gemeente LV).

Eneco-opbrengst deels ingezet voor duurzaamheid

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Energiegelden uit het verleden inzetten voor energiedoelen in de toekomst. Met dat doel voor ogen vroeg het CDA, in een aangenomen motie, om het instellen van een duurzaamheidsfonds, toen duidelijk werd dat de verkoop van de ENECO-aandelen een goede opbrengst zouden opleveren.

Dat nu daarvoor de eerste invulling door het College aangeboden is is een volgende stap naar het investeren in een energie-neutrale gemeente. Het CDA is met name verheugd dat de inwoners, VvE’s en ondernemers, in Leidschendam-Voorburg nadrukkelijk betrokken worden bij de invulling van de plannen en dat de gemeente inzet op het geven van het goede voorbeeld.

Naast de inzet voor duurzaamheid en voor de energietransitie blijft voor het CDA ook de zorg voor een goede financiële huishouding een wezenlijk element in de beoordeling en de bestemming van de Eneco-gelden, de gemeente mist immers de jaarlijkse dividend-opbrengsten.

De verkoop van aandelen Eneco leverde de gemeente Leidschendam-Voorburg het aanzienlijke bedrag van 140 miljoen euro op. Bij het opstellen van de begroting 2021-2024 is door de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve van 46 miljoen voor duurzaamheid en de energietransitie in te richten.

De opbrengst van de Eneco-aandelen is op dit moment toegevoegd aan de algemene reserve. In de kadernota heeft het college voorstellen aan de raad gedaan over de inzet van de Eneco-opbrengst. Besluitvorming over de kadernota vond in juli 2020 plaats. De uitgangspunten daarvan zijn nu uitgewerkt in een collegevoorstel. De bestemmingsreserve zal een stimulans geven aan de inspanningen om in 2050 een groene, duurzame en CO2-neutrale gemeente te zijn.

Meer berichten