Burgemeester Klaas Tigelaar: "Als we allemaal willen, dan lukt het zeker” (foto: Hein Athmer).
Burgemeester Klaas Tigelaar: "Als we allemaal willen, dan lukt het zeker” (foto: Hein Athmer).

Gemeente maakt afspraken over burgerparticipatie

Actueel 195 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken.

Dit is gebleken na diverse gesprekken tussen inwoners en de gemeente Leidschendam-Voorburg tijdens een aantal experimenten rondom burgerparticipatie. Het resultaat van dit traject is een aantal concept-afspraken voor burgerparticipatie die inwoners en gemeente met elkaar hebben opgesteld.

Afspraken burgerparticipatie
1. Participatie is voor gemeente en samenleving nodig om de kwaliteit van plannen te verbeteren en betrokkenheid te vergroten.
2. Deze kernwaarden gebruiken we tijdens elk gesprek: transparantie, draagvlak, open benadering, gelijkwaardigheid, vertrouwen, representativiteit.
3. Ieder traject start met een afwegingskader burgerparticipatie.
4. Onderdeel van het participatieproces is een communicatieplan.
5. De gemeente houdt de regie in het proces van burgerparticipatie.
6.We stellen een startnotitie op bij complexe maatschappelijke vraagstukken.
7. Inwoners of partijen met burgerinitiatieven hebben altijd één aanspreekpunt bij de gemeente.
8. Grote en complexe burgerinitiatieven werken met een startnotitie.
9. Er is apart budget beschikbaar voor het behalen van maatschappelijke doelen.
10. Afspraak is afspraak.

Tijdens de gesprekken met inwoners kwam naar voren dat de rolverdeling niet altijd even duidelijk is. Burgemeester Klaas Tigelaar: “In onze samenleving en de democratie waarin wij leven zijn er verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Om dit goed met elkaar te laten werken is het belangrijk dat er echte interesse is voor elkaar en dat we ons in elkaars wereld kunnen verplaatsen. Wat is de vraag? Wat vindt iedereen belangrijk en waarom? Wie gaat er wanneer iets doen? Dat lukt niet in een dag. Maar als we allemaal willen, dan lukt het zeker.”

Uit de krant