Wethouder Rouwendal overhandigt certificaat voor ingebruikname van warmtepompen aan Ebo Roek, voorzitter van Stichting Scouting Sint Maarten-Hildegard (foto: Gemeente LV).
Wethouder Rouwendal overhandigt certificaat voor ingebruikname van warmtepompen aan Ebo Roek, voorzitter van Stichting Scouting Sint Maarten-Hildegard (foto: Gemeente LV).

Verenigingsgebouw: Scouting Sint Maarten-Hildegard wordt CO2-neutraal

Actueel 148 keer gelezen

Voorburg - Duurzaamheid: een thema waar stichting scouting Sint Maarten-Hildegard al lange tijd mee bezig is. Ze voelen immers dat ook zij verantwoordelijkheid dragen voor een schone en duurzame wereld. 

“Zorg hebben voor de mensen en de ruimte om je heen is voor alle scouts belangrijk”, aldus Ebo Roek, voorzitter van de stichting. Door onder meer de plaatsing van zonnepanelen, de overstap van aardgas naar hernieuwbare energiebronnen én het hergebruik van materialen, geven ze invulling aan deze verantwoordelijkheid. Daar kwam vorige week de officiële ingebruikname van warmtepompen bij. Zo is Sint Maarten-Hildegard hard op weg de eerste scouting met een CO2-neutraal clubgebouw te worden in Leidschendam-Voorburg.

De verduurzaming van het scoutinggebouw aan de Veurselaan te Voorburg, begon zes jaar geleden met isolerende maatregelen en de plaatsing van zo’n dertig zonnepanelen. Maar er was méér mogelijk. Hoe dat precies vorm zou moeten krijgen en wat daarvoor nodig was, wist het bestuur van de scouting niet. Daarom benaderden zij de gemeente Leidschendam-Voorburg voor advies en woonden zij de voorlichtingsbijeenkomst over verduurzaming voor scoutingverenigingen bij. Ebo: “De inzichten en informatie die de gemeente tijdens deze bijeenkomst deelde, gaven ons de bevestiging: we hoeven het niet alleen te doen of het wiel opnieuw uit te vinden. De gemeente gaf ons niet alleen een extra steuntje in de rug door ons te koppelen aan een duurzaamheidsadviseur, maar ook door dit adviestraject te financieren. De adviseur heeft ons vervolgens geholpen met het in kaart brengen van de vervolgstappen. Wat willen we? Wat is er mogelijk in ons gebouw? Op basis van de voorgestelde opties, hebben we uiteindelijk gekozen voor de warmtepompen.”

De uitdaging was om zonder het gebruik van aardgas en met de huidige radiatoren, het clubgebouw te verwarmen door middel van warmtepompen. “Met de komst van twee warmtepompen is ons scoutinggebouw de komende vijftien jaar verzekerd van warmte, afkomstig van een duurzame energiebron. De warmtepompen zijn in bruikleen. We lopen daarmee geen technisch risico”, aldus Ebo. En zijn de vijftien jaar voorbij? Dan gaan de warmtepompen weer terug naar de fabrikant voor hergebruik. Deze verlengt de levensduur van de pompen door het uitvoeren van reparaties of de fabrikant gebruikt onderdelen van de pompen voor andere doeleinden. Een duurzame oplossing dus!

Hoewel het gebruik van de warmtepomp een mooie verduurzamingsstap is, reikt de ambitie van scouting Sint Maarten-Hildegard verder. “We willen in 2022 volledig zelfvoorzienend en CO2-neutraal zijn. Zo hopen we flink bij te dragen aan het terugdringen van emissies”, aldus Ebo. De scouting heeft inmiddels al hun verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen, en deze zomer vervangen ze hun gasfornuis voor een elektrische variant. Ebo: “Na deze stappen, inventariseren we samen met de duurzaamheidsadviseur van InstaWell, hoeveel extra zonnepanelen we nog dienen te plaatsen om volledig energieneutraal te zijn.”

Bij de verduurzaming ging het scouting Sint Maarten-Hildegard niet alleen om de maatregelen die de stichting voor het gebouw neemt. Ook tijdens de activiteiten van de verschillende leeftijdsgroepen zal de komende jaren meer en meer aandacht zijn voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Zo wordt koken tijdens het kamp een nieuw avontuur: van gasflessen naar het ontdekken van duurzamere alternatieven. “Ons uiteindelijke doel? Een scoutingvereniging zijn waarbij iedereen – leden, leiding, bestuur en ouders – zich bewust is van de noodzaak én mogelijkheden van zuinig materiaal- en energieverbruik.”

Ook uw verenigingsgebouw kan verduurzamen. Kijk op: lv.nl/op-weg-naar-schone-en-groene-energie of leg uw specifieke vraag voor aan de gemeente. Meer informatie over financiering vindt u op de website van BNG Duurzaamheidsfonds.

Uit de krant