Grote drukte in Essesteijn op de wegen naar de Westfield Mall (foto: Kees Verbeek).
Grote drukte in Essesteijn op de wegen naar de Westfield Mall (foto: Kees Verbeek).

‘Wijken onbereikbaar door winkelgekte en regionale funshoppers’

Actueel 2.521 keer gelezen

Voorburg - Het was weer eens flink mis met de bereikbaarheid van een aantal woonwijken in Leidschendam-Voorburg. Niet alleen in Leidschendam Centrum, maar ook in Essesteijn. Vooral op tweede Pinksterdag was er weer sprake van een verkeersinfarct door de onafzienbare stroom auto’s op weg naar de Westfield Mall of the Netherlands.

Bewoners van de Appel-en Kersengaarde en ook die van Klaver- en Distelweide en het Veurse Hout, konden hun eigen huis maandag nauwelijks bereiken. “Deze verkeersoverlast begint structurele vormen aan te nemen en is een ernstige aantasting van het milieu en de woon- en leefomgeving. Honderden auto’s met stationnair draaiende motoren staan lange tijd in de file en stoten veel CO2 en fijnstof uit in een dichtbevolkte woonwijk”, klaagt Kees Verbeek
van de vereniging van eigenaren Kersengaarde (hoogbouw).

“Ook hulpdiensten, zoals brandweer, politie en ambulance stonden in deze file in een poging om resp. de kazerne, het politiebureau of het ziekenhuis Antoniushove te bereiken”, meent Verbeek. “Al deze bestemmingen liggen aan een vaak overvolle Mgr. Van Steelaan. Je zult maar met spoed opgenomen moeten worden of je huis staat in brand. In hun wanhoop om vóór de winkelsluiting de Mall te bereiken, worden zelfs de trambanen van lijn 3 en 6 door a-sociale automobilisten geblokkeerd en de verkeerslichten genegeerd.”

Hij vervolgt: “Misschien als het nieuwtje eraf is en De Mall niet langer wordt beschouwd als een attractiepark met dagopvang voor jong en oud, zou de huidige onwenselijk (verkeers)situatie op termijn kunnen verbeteren. Vooralsnog is er sprake van een ware Mall Mania en een ongebreidelde winkelgekte waar vooral inwoners van buiten Leidschendam-Voorburg op afkomen.”

Verbeek realiseert zich dat een effectieve en duurzame oplossing niet eenvoudig is, maar door tenminste de woonwijken te ontlasten is het naar zijn mening te overwegen om al het zgn. Mallverkeer uitsluitend via de Prins Bernhardlaan en Noordsingel te leiden. “Daarmee zouden de bewoners van de Essesteijnse wijken in ieder geval op drukke (weekend)dagen ongehinderd bij hun eigen huis kunnen komen. Dat geldt ook voor de hulpdiensten, die in noodsituaties onbelemmerde doorgang verleend moet kunnen worden, zonder hun toevlucht te moeten nemen tot fietspaden.”

Ook zou de hierbij voorgestelde verkeersregulatie via de Noordsingel kunnen leiden tot minder verkeersaanbod in de Parktunnel, als onderdeel van de Noordelijke Randweg N-14, denkt Verbeek. “Het is een grote ergernis om noodgewongen in de Mallfile te moeten aansluiten als je uitsluitend naar de toegangswegen van de A-12 en A-4 wilt. Het lost het fileprobleem niet op, maar dan staan de ‘vervuilers’ tenminste niet in een dichtbevolkte woonwijk, waar je nu niet met plezier op je balkon of in je tuin wilt/kunt zitten. Kortom, een hardnekkig probleem, dat met de komst van het megalomane winkelcentrum, vraagt om onconventionele maatregelen.”

Als voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van het appartementencomplex Kersengaarde 2-272, gaat Verbeek het woon-en leefklimaat en de bereikbaarheid van de woonwijken in en om Essesteijn zeer ter harte. De bovenmatige verkeersdrukte , vooral in de weekends en alle nadelige gevolgen van dien, vindt hij een ernstige aantasting van het woongenot en niet in het minst van het milieu.

“We kijken als bewoners met grote belangstelling en verwachtingen uit naar passende en handhaafbare maatregelen om deze toenemende verkeerswildgroei in te dammen en daardoor de leefbaarheid van de betreffende wijken weer terug te brengen, zoals dat vóór de komst van de Mall het geval was.”

Uit de krant