Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal verwacht dat de komende jaren er financieel somberder uit gaan zien.
Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal verwacht dat de komende jaren er financieel somberder uit gaan zien.

Gemeente focust op herstel en noodzakelijke maatregelen

Actueel 166 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeente sluit het vorige jaar met een positief financieel resultaat af. Maar de toekomst is niet zorgenvrij.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog onvoldoende bekend en als het Rijk de gemeenten niet tegemoetkomt om de tekorten op jeugdzorg te compenseren, zien de komende jaren er somber uit. Het college kiest voor herstel en uitsluitend voor noodzakelijke financiële maatregelen.

In de Jaarstukken 2020 blikt de gemeente terug op een jaar waarin, met de komst van corona, ineens alles anders was. De eerste focus van de gemeente was om er volop voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen te zijn. De organisatie heeft veel capaciteit ingezet op de crisis, om te zorgen dat de dienstverlening doorging en landelijke maatregelen werden uitgevoerd, zoals de TOZO. Daardoor kwam de uitvoering van sommige andere projecten in de knel. Als gevolg is niet al het geld uitgegeven, dat begroot was. Dit schuift door naar het moment dat de projecten wel worden gedaan. De gemeente sluit het jaar af met een voordelig financieel resultaat van circa € 1,3 miljoen. Bij de begroting van 2020 werd nog uitgegaan van een tekort van € 6,4 miljoen.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “De positieve cijfers betekenen helaas geen trendbreuk in het financiële plaatje. Ik verwacht dat de komende jaren er financieel somberder uit gaan zien. We weten nog niet precies wat de effecten van de coronacrisis zijn, en hoe een nieuw kabinet de gemeenten ondersteunt op weg naar herstel. We staan voor grote opgaven als de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. Maar bovenal hebben we, net als veel andere gemeenten, structurele tekorten op de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo. Waar de tekorten in het sociaal domein het grootst zijn, zijn de sturingsmogelijkheden juist het kleinst. Dat baart mij zorgen. Uiteraard blijft het college zoeken naar mogelijkheden om deze kosten te beheersen. Maar als het Rijk niet over de brug komt met extra middelen of wetswijzigingen, die de gemeenten in staat stellen de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo terug te dringen, is het de komende jaren onmogelijk om zonder vergaande ombuigingen een sluitende begroting te hebben.”

In de Kadernota 2022-205 stelt het college noodzakelijke financiële maatregelen voor, die moeten zorgen voor een structureel sluitende begroting in 2022. “We willen voorkomen dat we moeten bezuinigen op belangrijke voorzieningen als verenigingen, sportclubs en sportterreinen, schoolgebouwen en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Juist tijdens de coronacrisis zagen we hoe belangrijk die voorzieningen zijn voor het welzijn van mens en maatschappij”, aldus Jan-Willem Rouwendal.

Het college van burgemeester en wethouders dringt met de VNG bij het Rijk aan om maatregelen te nemen om de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo terug te dringen.

De financiële stukken van de gemeente zijn te lezen op www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken.

Uit de krant