Logo hetkrantje-online.nl
Partijen in de raad

RAADSFLITS van 3 juni

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 3 juni 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Investeren in bereikbaarheid

Ja, er waren veel bijzondere omstandigheden in mei. Nee, de gemeente en Westfield waren nog niet goed voorbereid. Piekdagen zullen blijven voorkomen, dus daar moeten maatregelen voor klaarliggen. Leer van de woonwijken in Leidschenveen die dicht gaan bij een ADO-wedstrijd, pretparken met een parkeerterrein op afstand en pendelbus naar de ingang en van verplichte parkeerroutes bij festivals.

Deze maatregelen zullen niet altijd nodig zijn, maar op de dagen dat het nodig is moet het goed geregeld zijn. Goed geregeld voor de bezoekers, maar ook zeker voor onze inwoners. Zij mogen niet het kind van de rekening worden. Inwoners die echt wel trots willen zijn op deze schitterende Mall, maar dan moeten ze ook trots kunnen zijn op de gemeente die de overlast weet te beperken. Daar moeten we in investeren. Daar wil de VVD in investeren.

Bij woorden horen ook daden
In oktober 2020 was er de kans om woorden over bereikbaarheid om te zetten in daden. De Raad stemde over maatregelen om Leidschendam Centrum beter bereikbaar en leefbaarder te maken, onder andere met een extra brug. VVD stemde voor deze investering, samen met CDA en CU-SGP. Tegen stemden een meerderheid van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Hierdoor verandert er helaas voorlopig nog niets aan de bereikbaarheid.

Website: www.vvd-lv.nl.
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Lusten & lasten, concreet & snel

In de extra raadsvergadering waar GBLV/Gemeentebelangen om had gevraagd, maakten de insprekers duidelijk welke last zij hebben van de verkeerschaos van de Mall: onbereikbare wijken, niet kunnen parkeren, afval en luchtvervuiling. Ook werd een groot aantal suggesties gedaan om de problemen op te lossen. 

Eén ding was helder: de uitspraak van VVD-wethouder Van Eekelen eind 2018 dat de gemeente zich niet laat overvallen door de verkeersdrukte van de Mall, bleek in de praktijk van de afgelopen weken van nul en generlei waarde.

GBLV vindt de Mall een aanwinst voor de gemeente. Het mag alleen niet zo zijn dat de lusten bij de Mall liggen en de lasten bij de bewoners van de omliggende wijken. 

De wethouder wekte de indruk dat er maatregelen getroffen gaan worden, maar dat er eerst op goede cijfers moet worden gewacht. Het treffen van maatregelen kost verder ook geld.

Dit is precies waar wij bang voor waren: voor bewoners is er niet direct een oplossing en het mag allemaal ook niet teveel kosten. GBLV heeft aangegeven die zuinigheid onzin te vinden. Er zijn extra OZB-opbrengsten door de Mall. Besteed die aan CONCRETE maatregelen om overlast te voorkomen en doe dat ook SNEL!

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid wijken essentieel. Circulatieplan Mall noodzakelijk.

Een goed verkeerscirculatieplan, OV via de trambuis, transferia, goede bewegwijzering en eenvoudig te realiseren zaken zoals aanrijroutes en vertrekstromen zo snel mogelijk regelen. Daarnaast is het voor het CDA duidelijk: de wijken rond de Mall moeten schoon, bereikbaar en veilig zijn en blijven. Problemen rond The Mall mag men niet afwentelen op de buren. Dat geldt ook voor rommel in en rond The Mall.

Leefbare, bereikbare veilige wijken, bereikbare, schone Mall
De inzet van het CDA, voor veilige wijken en beheersbare verkeersstromen, kwam eerder tot uiting in de motie die eerder dit jaar is ingediend over de parkeerdruk in omliggende wijken. Uit een eerder verkeerskundig onderzoek bleek dat het huidige wegennet, op een enkele aanpassing na, de verkeersintensiteit rond The Mall aan zou kunnen. De praktijk in de maand mei laat de andere kant zien. Aandacht en oplossingen voor deze verkeersituatie en veilige wijken is dus noodzakelijk. Het CDA is van mening dat, vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook de eigenaar van en de winkeliers in The Mall daar een verantwoordelijkheid hebben.

Veiligheid, politie, brandweer, ambulance en Antoniushove
Het CDA maakt zich zorgen over de uitruk- en aanrijtijden van de diensten van politie, brandweer en ambulance bij calamiteiten. Die moet gegarandeerd zijn. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis Antoniushove.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl,
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Contact met D66

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel! 

Benut OV veel meer bij problematiek The Mall

GroenLinks wil dat er snel maatregelen worden genomen om de overlast in de omliggende wijken van The Mall te verminderen. Het gaat dan om parkeren in de omliggende wijken en om sluipverkeer. Dit moet snel gebeuren. Wat GroenLinks betreft zou dat best betaald parkeren kunnen zijn in die wijken, waarbij de bewoners een ontheffing krijgen.

Er zal gemonitord dienen te worden om de verkeersstromen in kaart te brengen en om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te kunnen blijven houden. Daarbij gebruik makend van intelligente verkeerslichten en verkeerscirculatiemaatregelen.

Er zal meer ingezet dienen te worden op het gebruik van het Openbaar Vervoer, er komen nota bene drie tramlijnen bij The Mall. In samenspraak met Westfield en de HTM zou je voordelige tarieven voor Mall-bezoekers kunnen invoeren bijvoorbeeld. En op topdagen de frequentie verhogen.

Op topdagen zullen parkeerterreinen in de omgeving benut dienen te worden, zoals bij het ADO-stadion, waarbij een snelle en frequente shuttle het vervoer naar The Mall verzorgt. 

De shuttle tussen station Mariahoeve en The Mall was al gepland, maar die zou er nu toch snel moeten komen zodat met de trein komen ook aantrekkelijker wordt.

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/
https://www.facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg 

Contact met PvdA

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Niet linksaf

De raad is extra bijeengekomen op verzoek van GBLV. De eerste aanleiding was de grote overlast die er op een paar piekdagen is geweest rond de Mall. De omwonenden moeten zich machteloos gevoeld hebben. Voor hen is het te hopen dat hier een corona- en weerseffect in zat en dat de Mall niet zo’n favoriet overdekt uitje blijft waarvoor men wil aanschuiven in een file. Het was goed om te horen van wethouder Van Eekelen dat de eerste maatregelen genomen zijn en dat er zicht is op verdere verbetering. Rechtsom rijden wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk concreet gemaakt.

Vervolgens spraken we over de stabiliteit van de coalitie. Ik vind de stap van de PvdA zeer spijtig. Ik maak me er misschien niet populair mee, maar de lokale PvdA was voor mij eerder een bondgenoot dan iets anders. (Behalve dan dat ze onvoldoende inzagen dat een brug voor inwoners en OV nodig is voor de ontsluiting van Leidschendam.) Ik heb geprobeerd te bevorderen dat de PvdA zou blijven, zoals ik vorige zomer geprobeerd heb de waardevolle aanvulling van GroenLinks te bevorderen. Bij de ChristenUnie-SGP staan dienstbaarheid en betrouwbaarheid in elk geval voorop. Onze wethouder zet zijn goede werk voort.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten