Logo hetkrantje-online.nl
<p>Archieffoto (Ap de Heus)</p>

Archieffoto (Ap de Heus)

Nader onderzoek naar openbaar vervoer vanuit Binckhorst

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - De vele vragen die zijn gesteld door onder andere inwoners uit Leidschendam-Voorburg over de mogelijke tracés voor een snelle, frequente openbaar vervoer (OV) verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft heeft de initiatiefnemers doen besluiten te onderzoeken waarom destijds voor deze opties is gekozen. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden bij dit onderzoek betrokken.

Er zijn vragen over waarom zo´n OV verbinding nodig is, en ook over mogelijke andere tracés dan de drie tracés die nu onderdeel uitmaken van het onderzoek (via de Binckhorstlaan en de Maanweg richting station Voorburg; via Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan richting station Voorburg of tracé via Binckhorstlaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft).De initiatiefnemers voor de Verkenning zijn de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie en Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zij werken samen aan de Verkenning in de projectorganisatie MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. De initiatiefnemers nemen de vragen en signalen vanuit de omgeving zeer serieus. De afgelopen weken is daarom zorgvuldig onderzocht hoe en waarom in het verleden gekomen is tot de nu voorliggende tracés. Ook is onderzocht waarom andere mogelijke tracés afgevallen zijn.

Conclusies onderzoek

Op woensdag 2 juni zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek in een bestuurlijk overleg gepresenteerd aan de bestuurders van de initiatiefnemers en de wethouder Mobiliteit van de gemeente Rijswijk. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is, dat over de afweging van verschillende tracés onvoldoende vastgelegd is. Omdat de bestuurders uiterst zorgvuldig om willen gaan met de belangen van alle betrokkenen in het gebied, hebben ze besloten dat de afweging van de verschillende mogelijke tracés alsnog moet plaatsvinden. Dit moet er voor zorgen dat voor elk mogelijk tracé helder wordt vastgelegd waarom deze wel of niet verder wordt onderzocht.

De projectorganisatie van de Verkenning is daarom per direct gestart met het onderzoeken van alle mogelijke tracés. Aan de hand van de vastgestelde objectieve criteria, waaronder haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid, wordt bepaald welke tracés redelijkerwijs in aanmerking komen voor nader onderzoek. Daarbij komen niet alleen de verschillende tracés, maar ook de verschillende inpassingsvarianten van een OV-lijn (ondergronds, bovengronds of op maaiveld) aan de orde.

Platform

Over dit proces wordt de omgeving geïnformeerd en geraadpleegd. Zo wordt het platform voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbende organisaties gevraagd mee te denken over mogelijke tracés en wordt de omgeving geïnformeerd via online inloopsessies en de nieuwsbrief. Het streven is om nog voor de zomer te bepalen welke tracés meegenomen worden in het verdere onderzoek van de verkenning. Dit onderzoek wordt daarna weer opgepakt.

Meer berichten