Logo hetkrantje-online.nl
<p>Mensen met rollators en scootmobielen ondervinden veel hinder van de deelscooters geparkeerd op het trottoirs (Foto: P. Sas).</p>

Mensen met rollators en scootmobielen ondervinden veel hinder van de deelscooters geparkeerd op het trottoirs (Foto: P. Sas).

College neemt nog geen aktie op overlast deelscooters

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In de gemeente wordt steeds meer gebruik gemaakt van deelscooters. Her en der in de gemeente worden deze scooters geparkeerd. Dit gebeurt veelal op het trottoir maar ook op andere ongewenste plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders wil deze overlast echter nog even aankijken. 

“Het college begrijpt de zorgen van mensen”, is het antwoord van het college op vragen van GBLV/Gemeentebelangen. “Het is zeker niet de bedoeling dat de openbare ruimte verrommelt door het gebruik van deelscooters. Het college wil het in deze beginperiode even aankijken. In andere gemeentes die ons voorgegaan zijn is de ervaring dat gebruikers van deelscooters snel leren en zich goed aanpassen door rekening te houden met andere weggebruikers. Het is een pilot in onze gemeente van 2 jaar. Het college heeft met de verhuurders GO Sharing en Felyx afgesproken dat gemeente en aanbieders de ervaringen blijven monitoren. Er vindt periodiek overleg plaats waarin de gemeente aandacht heeft gevraagd voor ervaren klachten en overlast.”

De gemeente en aanbieders gaan na een half jaar evalueren (september 2021), zodat er zonodig maatregelen genomen kunnen worden. In geval van klachten of overlast rond de deelscooters ondernemen de verhuurders Felyx en GO Sharing actie om dit op te lossen en voor de toekomst te voorkomen. Gebruikers van deelscooters worden door Felyx en GO Sharing aangesproken op verkeerd gedrag, waaronder fout parkeren of andere verkeersgerelateerde overtredingen. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing van Felyx en GO Sharing aan de gebruiker. Bij herhaaldelijke overtredingen kan een boete worden opgelegd, of het gebruik van Felyx of GO Sharing worden geschorst. Gebruikers zijn verplicht voorafgaand aan gebruik van een deelscooter de algemene voorwaarden van Felyx en GO Sharing te accepteren, waarin dit beleid is vastgelegd.

Meer berichten