Logo hetkrantje-online.nl
<p>Wethouder Floor Kist vindt dat het vergroten van het woningaanbod niet ten koste van groen moet gaan&quot; (tekst: Inge Koot, foto: gemeente LV).</p>

Wethouder Floor Kist vindt dat het vergroten van het woningaanbod niet ten koste van groen moet gaan" (tekst: Inge Koot, foto: gemeente LV).

De hoogte in voor behoud groen woongemeente

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De komende jaren worden zo’n 5000 woningen gebouwd om te voldoen aan de vraag naar gevarieerde en betaalbare woningen met daarbij het behoud van het groene karakter van de gemeente. Deze uitdagende opgave licht Floor Kist, wethouder wonen graag toe.

Heel Nederland kampt met een schaarste aan woningen, vooral betaalbare woningen voor jongeren, woningen voor éénpersoons huishoudens en woningen in de buurt van zorg. Daarnaast speelt er ook nog de klimaatverandering. Een gerechtelijke uitspraak heeft ertoe geleid dat er geen huizen gebouwd of wegen verbreed mogen worden als door die activiteiten te veel extra stikstof wordt gegenereerd. Daarbij blijkt uit het Kompas van de leefomgeving ter voorbereiding op de nieuwe omgevingswet dat inwoners groen op nummer 1 zetten als kwaliteitsnorm van een fijne woonomgeving. Wethouder Kist is enthousiast over zoveel betrokkenheid bij het participatieproces over de omgevingsvisie: “Hieruit ontstaat al een interessant beeld over wat inwoners zien als de belangrijkste kwaliteiten, knelpunten en kansen. We hebben meerdere keren de opinie van de inwoners gepeild en elke keer blijkt weer dat inwoners een groene woonomgeving heel belangrijk vinden”, zegt Floor Kist.

Ga er maar aan staan. Het woningaanbod niet ten koste van groen vergroten met 4.500 â 5.000 woningen op een huidig aanbod van 35.000. “Wij zijn begonnen met inventariseren hoeveel woningen er al op de rol staan. Toen bleek tot onze blije verrassing dat de bouw van al zo’n 4.200 woningen gepland is. Als je daar de nog uit te werken projecten bij optelt kom je al snel aan die kleine 5000 woningen.”

Ook vraagt een uitbreiding van woningbouw om voorzieningen, werkgelegenheid en meer vervoersbewegingen. Kist: “We gaan ervan uit dat elk huishouden gemiddeld 1 auto heeft. Dat betekent dat er ruim 4000 auto’s bijkomen.” Die extra auto’s onder de grond parkeren, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Maar volgens Kist vinden veel projectontwikkelaars dit te duur. “We moeten op zoek naar creatievere oplossingen en die hebben wij denk ik wel gevonden”, zegt Kist enthousiast. “We gaan de hoogte in maar niet hoger dan we in Leidschendam-Voorburg op dit moment gewend zijn”, benadrukt hij. “Parkeeroplossingen worden gevonden in goed ingepaste parkeerplaatsen op een verdieping of op het dak van het gebouw. Parkeren mag niet ten koste gaan van het aantal te realiseren woningen en de omgevingskwaliteit. Ook voor voorzieningen zoals de huisarts of een school wordt ruimte gereserveerd in het complex.”

“We realiseren ons, dat veel inwoners liever niet te veel hoge gebouwen zien. Dat is dan de keerzijde van deze oplossing. Maar willen we alles een plaats geven, dan kan het niet anders.”

Meer berichten