Logo hetkrantje-online.nl
<p>Het gebouw Appelgaarde 2-4 staat grotendeels leeg, is verwaarloosd en het gebied eromheen biedt een troosteloze aanblik (archieffoto).</p>

Het gebouw Appelgaarde 2-4 staat grotendeels leeg, is verwaarloosd en het gebied eromheen biedt een troosteloze aanblik (archieffoto).

Bewoners De Gaarden vrezen ‘megalomane’ hoogbouw

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Herontwikkeling aan de Voorburgse kant van het gebied bij station Mariahoeve is al jaren noodzakelijk. Het gebouw Appelgaarde 2-4 staat grotendeels leeg, is verwaarloosd en het gebied eromheen biedt een troosteloze aanblik.

Omwonenden zijn positief gestemd over een herontwikkeling van het gebied maar vragen om de menselijke maat in de plannen. “Er is behoefte aan een integrale visie op het gebied waarin alle vraagstukken worden uitgewerkt”, aldus de bewoners van de Gaarden.

Zij willen de kwetsbare groene buurt beschermen tegen ‘megalomane hoogbouw’ met alle bijkomende problemen, zoals: toenemende parkeerdruk, hogere verkeersintensiviteit en geluidswaarden, verlies aan lege openbare ruimte en natuurwaarden, lager voorzieningsniveau, enz. De voorlopige herontwikkelingsvisie, waarmee de gemeenteraad in juni 2020 instemde, omvat de bouw van circa 450 appartementen in 3 woontorens tot wel 20 verdiepingen hoog en een flat langs en op 3 meter afstand van het spoor van 150 meter lang en 7 verdiepingen hoog. “Meer dan een verdubbeling van het huidige aantal woningen en bewoners in de Gaarden. Dat is echt te gek”, zeggen betrokken bewoners.

Bewonersvereniging De Gaarden en bewonersplatform Gaardenbelang zijn ervan overtuigd dat het voorlopige plan niet past bij het huidige karakter van de omringende buurten in de wijk Essesteijn en dat de uitvoering ervan voor veel en jarenlange overlast zal zorgen.

De bewoners van de buurt De Gaarden maken zich al jaar en dag hard voor de woonkwaliteit van de buurt. “De Gaarden staat onder druk van vele ontwikkelingen toen, nu en in de toekomst”, vinden zij. “De aanleg van de N14 en nu de verkeers-, geluids- en luchtverontreinigingsoverlast daarvan. Aanvankelijk de bouwput en nu de files richting The Mall op de Hofzichtlaan en de Mgr. Van Steelaan. De verdergaande intensivering van het gebruik van de fiets-, auto, spoor en luchtwegen aan de randen en boven de buurt, de overlast van hangjongeren en drugskoeriers op het parkeerterrein, enzovoorts.”

In de ogen van de omwonenden geeft de gemeente zich te weinig rekenschap van de kwetsbaarheid van de groene buurt. “De Gaarden biedt veel woongenot maar feitelijk is het groen maar één bomenrij dik en dus o zo fragiel.”

Maandagavond vindt er een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats. De avond markeert de start van de planuitwerking en is een eerste stap in een nieuw vorm gegeven participatietraject.

Wethouder Kist nam volgens de bewoners in een krantenartikel alvast een “onvoldoende onderbouwd en luchthartig” voorschot op het participatietraject. “Hij vindt dat toekomstige bouw de hoogte in móet voor het behoud van groen. Het kan niet anders”. De omwonenden voelen zich echter niet serieus genomen “De wethouder verschanst zich reeds op voorhand achter een mening, in plaats van dat hij, zoals in een unaniem aangenomen motie door de gemeenteraad gevraagd, ruimte biedt aan een transparant en open participatietraject en inzicht geeft in de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van wonen in De Gaarden te bewaren.”

“Voor het behoud van het gemeentelijke groen moet de gemeente qua bouw dus de hoogte in, aldus de wethouder. Maar wat stelt wethouder Kist dan voor in het kader van het behoud van het woongenot wetende dat de herontwikkeling parkeer- en verkeersoverlast zal veroorzaken, zal leiden tot een verdubbeling van het aantal inwoners. Hoe ziet de wethouder de bescherming van het kwetsbare groen in De Gaarden en wat is zijn visie op het behoud van de sport‑ en spelfaciliteiten en andere voorzieningen in het ontwikkelgebied?”

Bewonersvereniging De Gaarden en bewonersplatvorm Gaardenbelang pleiten voor een integrale aanpak op de herontwikkeling en zien kansen. Tegelijkertijd zijn zij bezorgd om een te hoge druk op het absorptievermogen van de kwetsbare buurt en haar betrokken bewoners.

Meer berichten