Logo hetkrantje-online.nl
<p>&#39;Stop eens met het laten bouwen van veel te dure woningen die gewone mensen met gewone banen niet kunnen betalen!&rsquo; (archieffoto).</p>

'Stop eens met het laten bouwen van veel te dure woningen die gewone mensen met gewone banen niet kunnen betalen!’ (archieffoto).

Burgerraadpleging

Meeste inwoners tevreden met hun woning

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het Krantje en TipLeidschendamvoorburg hebben een panelonderzoek gedaan naar hoe u denkt over wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Aan deze raadpleging werd meegewerkt door 348 deelnemers, waarvan 59% in een koopwoning woont.

In totaal 86% van de respondenten meldt (zeer) tevreden te zijn over hun huidige woning en 4% (zeer) ontevreden”. Het meest gekozen antwoord (50%) is: “Tevreden”.

Zoals over in Nederland is er volgens 39% van de respondenten wel sprake van een woningtekort. Van de ondervraagden vindt 51% dat er in de gemeente voornamelijk gebouwd zou moeten worden voor starters/ jongeren.

Ruim een kwart (28%) vindt dat zij prima zitten waar zij zitten en is niet van plan om binnen vijf jaar op zoek te gaan naar een woning in Leidschendam-Voorburg. Van degenen die wel zoek zijn naar een woning vindt 56% het belangrijkste dat het een koopwoning betreft.

Om de woningbouw in de gemeente Leidschendam-Voorburg te stimuleren vindt 66% van de respondenten dat winkels, kantoren en andere leegstaande panden omgebouwd moeten worden tot woningen of appartementen”.

Ondanks de stijgende woningprijzen verwacht in totaal ca. 23% dat de huizen over enkele jaren weer goedkoper worden. Daarentegen denkt 37% van niet, is 25% neutraal en 15% ‘weet het niet’.

Er wordt door 59% van de respondenten een tip gegeven voor het woningbeleid in Leidschendam-Voorburg. Enkele van de reacties: ‘Bouw betaalbaar voor ouderen, dan komt er doorstroming’; ‘Met de bouw van woningen voor ouderen zullen er grotere woningen vrij kunnen komen. Hoogste prioriteit voor goedkope kleine woningen voor jongeren’; ‘Aandacht voor voldoende groen, bereikbaarheid! en voorzieningen’; ‘Aantrekkelijke bouw voor ouderen om door te kunnen stromen naar een appartement, zonder dat zij daar meer voor moeten betalen’; ‘Bouw voor de mensen die net geen modaal verdienen; ; ‘Beleggen in woningen ontmoedigen’; ‘Hou het kleinschalig, klein en eigen. En stop eens met het laten bouwen van veel te dure woningen die gewone mensen met gewone banen niet kunnen betalen!’; ‘Oude huurwoningen slopen, 50% meer terugbouwen en huren niet laten stijgen’; ‘Ouderen verleiden kleiner te gaan wonen tbv de jongeren’; ‘Prijzenstijging onder controle houden’ en ‘Stop met nieuw bouwen. Ga renoveren. Houdt lv leefbaar!’

Wilt u ook meedenken en praten over onderwerpen in en over Leidschendam-Voorburg, kijk dan opTipLeidschendamVoorburg.nl. De resultaten kunt u hier teruglezen, in Het Krantje en tevens op de Facebookpagina TipLeidschendamvoorburg.

Meer berichten