Kaartje met de tracés van het openbaar vervoer van en naar het CID Binckhorst, onder meer ook naar en door Voorburg (illustratie: gemeente LV).
Kaartje met de tracés van het openbaar vervoer van en naar het CID Binckhorst, onder meer ook naar en door Voorburg (illustratie: gemeente LV).

Nieuwe tracés onderzocht voor OV van en naar CID Binckhorst

Actueel 370 keer gelezen

Er worden 3 tracés toegevoegd aan het onderzoek naar een nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag Centraal, station Voorburg en Rijswijk/Delft via de Binckhorst. Het gaat om 2 tracés via de Zonweg, waaronder 1 via de Melkwegstraat. En om een tracé via de Jupiterkade en Broekslootkade. 

Dit is op 12 juli in een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Rijk besloten. In totaal worden nu 6 tracés onderzocht.

Vanaf begin juni zijn alle denkbare tracés geïnventariseerd voor een OV-verbinding voor zowel bus, tram als lightrail tussen Den Haag CS, station Voorburg en Delft via de Binckhorst en Rijswijk. Dit is gedaan door inhoudelijk specialisten, samen met bewoners, ondernemers, belanghebbenden en deelnemers aan de inloopsessies. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn de 2 tracés via de Zonweg toegevoegd aan de Verkenning. Het derde tracé, via de Jupiterkade en de Broekslootkade, kwam niet door de inhoudelijke beoordeling op basis van de criteria, en is daardoor minder kansrijk. Maar dit zou betekenen dat voor de doorkoppeling naar Delft en Rijswijk slechts één tracé overblijft. Daarnaast ligt er een unanieme oproep van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om dit tracé te onderzoeken. Daarom hebben de betrokken bestuurders besloten dit tracé als derde toe te voegen. 

Vanuit de omgeving zijn de afgelopen weken meerdere tracés aangedragen, zoals een tracé met een eindhalte in de Binckhorst en verschillende varianten waarin het OV een lus rijdt over de Binckhorst. Deze tracés zijn niet door de inhoudelijke beoordeling gekomen, maar komen mogelijk in een later stadium in beeld bijvoorbeeld als faseringsvariant.

Onderzoek naar 6 tracés
De komende periode wordt onderzocht welke bijdrage het OV op deze tracés levert aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de zuidelijke Randstad en het mogelijk maken van woningbouw in het Central Innovation District en de Binckhorst in Den Haag. Ook wordt in beeld gebracht wat de effecten zijn op onder andere de doorstroming van het verkeer in het gebied en in de regio, de verkeersveiligheid, geluid, trillingen en vele andere omgevings- en milieuaspecten. Dit betekent dat we de komende maanden in totaal 6 tracés onderzoeken op de mogelijkheden voor een OV-verbinding en de effecten daarvan op het milieu en de omgeving. Hieronder worden de 6 tracés opgesomd:

1. Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg: bus, tram en lightrail (nieuw)
2. Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat – Maanweg: bus (nieuw)
3. Binckhorstlaan – Maanweg: bus, tram en lightrail
4. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan: bus en tram
5. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan – Geestbrugweg: bus en tram
6. Binckhorstlaan – Jupiterkade – Broekslootkade: bus en tram (nieuw)

Betrekken van de omgeving
Ook in het vervolg van het onderzoek informeert en raadpleegt de projectorganisatie de omgeving. Het bestaande Platform met bewoners en ondernemers uit de verschillende straten en wijken wordt uitgebreid met een vertegenwoordiging uit de Broekslootkade. De omwonenden uit de omgeving Broekslootkade ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, inclusief de mogelijkheid zich aan te melden voor het Platform. Meer informatie kunnen inwoners lezen op www.binckhorstbereikbaar.nl.

In totaal bouwt Den Haag circa 50.000 nieuwe woningen, de helft vooral in het gebied Central Innovation District (CID)- Binckhorst. Dit levert veel meer woon-werk verkeer op in deze omgeving. Daarom is er voor gekozen om te investeren in alternatieven voor de auto, zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. In het project Verkenning CID-Binckhorst wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen zoveel mogelijk gebruik te laten maken van deze alternatieven. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt, waaronder een snelle, frequente OV-verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft.

Uit de krant

Uit de krant