Logo hetkrantje-online.nl
<p>Tijdens een bijeenkomst besprak het Platform Gehandicapten of iedereen echt wel overal kan meedoen (archieffoto).</p>

Tijdens een bijeenkomst besprak het Platform Gehandicapten of iedereen echt wel overal kan meedoen (archieffoto).

‘Gemeente ontzegt mensen met handicap ongehinderde deelname aan samenleving’

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht een lokale inclusieagenda te hanteren. De gemeente Leidschendam-Voorburg doet dat (nog) niet. 

Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg: “Daarmee ontduikt de gemeente de wet. Maar wat nog erger is, de gemeente ontzegt mensen met een handicap het recht op ongehinderde deelname aan onze lokale samenleving.”

Een inclusieagenda bevat een overzicht van actiepunten waaraan de gemeente moet werken opdat gehandicapten onbeperkt kunnen deelnemen aan alle sectoren van de samenleving. Het Platform Gehandicapten heeft de gemeente herhaaldelijk gewezen op de verplichting van een inclusieagenda, met het aanbod expertise en ervaring beschikbaar te stellen. Het Platform wil graag met medewerkers van de gemeente inventariseren welke obstakels gehandicapten in het dagelijks leven ervaren en hoe die zouden kunnen worden weggenomen. Te beginnen met het in kaart brengen van obstakels in de openbare ruimte. Tot nu toe hebben B&W hier niet op gereageerd.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 - 2025. heeft de PvdA een motie ingediend om met spoed werk te maken van het opstellen van een inclusieagenda. Tot verbijstering van het Platform verwierp de gemeenteraad deze motie. De coalitiepartijen namen genoegen met de woorden van wethouder Kist dat hij “inventariseert wat de gemeente op dit terrein al doet en dat hij na de zomervakantie met de raad gaat bespreken welke aanvullingen nodig zijn”.

“Wij zien deze inventarisatie graag tegemoet en blijven onze kennis en ervaring graag beschikbaar stellen”, aldus het Platform Gehandicapten.

Meer berichten