Logo hetkrantje-online.nl
<p>St.Martinuskerk aan het Oosteinde te Voorburg, gezien vanaf de overkant van de Vliet (foto: Rob Weekhout).</p>

St.Martinuskerk aan het Oosteinde te Voorburg, gezien vanaf de overkant van de Vliet (foto: Rob Weekhout).

Geluidsniveau kerkklokken St. Martinuskerk moet toch weer omlaag

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Nadat de klokken van de St. Martinuskerk aan het Oosteinde vorig jaar ook al eens enige tijd minder vaak en minder hard werden geluid en dit daarna toch weer werd teruggedraaid, moet het kerkbestuur van de RK Federatie Vlietstreek het geluidsniveau toch weer verlagen. Anders gaat dit de kerk 1.000 euro per overtreding per dag kosten.

Omwonenden hebben aangegeven overlast te ervaren van het geluidsniveau van de kerkklokken van de Sint Martinuskerk. Zij hebben dit bij de Omgevingsdienst Haaglanden (OHD)gemeld die voor de gemeente milieutaken uitvoert. 

In geval van zo’n melding over geluidsoverlast doet de ODH een meting naar het geluid dat wordt uitgedrukt in decibellen. Uit de meting bleek vervolgens dat het aantal wettelijk toegestane decibellen werd overschreden, kortom het geluidsniveau van de klokken was te hoog. 

Vervolgens heeft de ODH het kerkbestuur van de Sint Martinuskerk verzocht het geluidsniveau van de kerkklokken te verlagen. Omdat het kerkbestuur dit niet heeft gedaan, heeft de ODH namens de gemeente inmiddels het kerkbestuur gelast het geluid van de kerkklokken te verminderen naar het toegestane niveau. Als zij dit niet alsnog doet voor 29 juli, legt de gemeente de kerk een dwangsom op van € 1000 per overtreding per dag.

Meer hierover in Het Krantje van volgende week.

Meer berichten