Logo hetkrantje-online.nl
<p>Haal er een tegel uit en zet er planten in om het ontstane gat op te vullen.</p>

Haal er een tegel uit en zet er planten in om het ontstane gat op te vullen.

Help mee Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig te maken

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Om de kans op wateroverlast door hevige buien en hittestress bij heet zomers weer te verminderen, is actie nodig. Daarom stelt de gemeente het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 op. 

Floor Kist, wethouder water en groen: “Het is belangrijk vooruit te kijken en te zorgen dat het watersysteem in onze gemeente klaar is voor de toekomst.” Piekbuien worden heviger en komen vaker voor. Met uitzondering van de strook ten zuidoosten van de Vliet is Leidschendam-Voorburg een bijna vlak gebied. Wateroverlast zoals in Zuid-Limburg, de Eifel en de Ardennen is hier niet te verwachten. Maar soms is 10 centimeter hoogteverschil voor het water al voldoende om zich te verzamelen op een wat lager punt en daar woningen en bedrijven in te stromen. Dit bleek zo de afgelopen zomer. 

Het is dus zaak ook Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig te maken, zodat bij wateroverlast en extreme neerslag de riolen niet overstromen en er geen straten en huizen blank komen te staan. Ook de gevolgen van droogte, hitte en grondwaterstanden nemen toe. In het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 staat op hoofdlijnen hoe de gemeente komende jaren de wettelijke taken op het gebied van afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater gaat uitvoeren. De maatregelen moeten leiden tot een duurzaam en robuust ingericht watersysteem, dat schoon en gezond is. Het moet over voldoende capaciteit beschikken om wateroverlast tegen te gaan en verdroging te voorkomen. Water geeft kwaliteit aan de ruimtelijke omgeving en bevordert de biodiversiteit. 

De gemeente staat voor een grote uitdaging, waarin het ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg nodig heeft. De helft van de grond ligt op particulier terrein. “Met uw hulp kunnen we onze doelen sneller bereiken en wie weet bereiken we zelfs meer!”, aldus Kist. “De gemeente geeft nog altijd 25% subsidie op de aanleg van een groen dak. Op de website www.klimaatkrachtig.nl zijn meer mooie voorbeelden te vinden, van hoe u kunt bijdragen. Eerder al vroegen wij inwoners om ideeën voor het beter omgaan met water of het toevoegen van groen in de wijk. Uit de inzendingen zijn 3 winnaars geselecteerd, die onlangs thuis werden verrast met een mooie prijs.”

Veel aandacht in de gemeente gaat uit naar vergroenen. “Waar mogelijk moeten we tegels vervangen voor groen, zodat de bodem het regenwater goed kan opnemen”, aldus Kist. “Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast. Daarnaast biedt dat kansen om op maat klimaatbeplanting aan te brengen voor extra schaduw, verdamping of biodiversiteit. Het soort boom is namelijk belangrijker voor de aanpak van klimaateffecten dan het aantal bomen. In straten waar we de riolering vervangen, koppelen we het regenwater gelijk zoveel mogelijk af van de vuilwaterriolering. Kist: Dat kost wat, maar levert op de langere termijn een kostenbesparing op. Regenwater is schoon water, dat hoeft niet gezuiverd te worden in de rioolwaterzuivering. Bovendien gaat het schone regenwater dan zo de bodem in, zeker in droge zomers kan de natuur elke regendruppel die valt goed gebruiken.” 

Door de forse investeringen voor de klimaatverandering, zal de rioolheffing de komende jaren stijgen. Met die verhoging behoort de heffing in Leidschendam-Voorburg nog steeds tot de middenmoot van gemeenten in de omgeving.

Meer berichten