Leegstaand (of tijdelijk in gebruik) kantoorpand aan de Overgoo in Leidschendam (archieffoto).
Leegstaand (of tijdelijk in gebruik) kantoorpand aan de Overgoo in Leidschendam (archieffoto).

GBLV en D66 willen meer woningen in sociale en middeldure sector

di 5 okt 2021, 14:30 Actueel 195 keer gelezen

Leidschendam - Het vaststellen van het Ontwikkelkader Overgoo staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Gemeentebelangen (GBLV) is blij dat er eindelijk schot zit in woningbouw op deze locatie, maar heeft op een aantal punten nog wel vraagtekens.

Het aantal woningen is bijvoorbeeld ten opzichte van eerdere plannen fors verhoogd van 350 naar 700. Volgens het college van B&W, is dit mogelijk omdat er minder bedrijven blijven in Overgoo dan eerder gedacht. GBLV heeft zorgen over de hoeveelheid verkeer die 700 woningen met zich meebrengt. Raadslid Monica Velu: “Leidschendam-Zuid heeft al erg veel verkeer te verwerken, en de vraag is of er in dit kader ruimte is voor 700 woningen. Wij zien graag eerst een breed verkeersonderzoek voordat het aantal woningen wordt vastgesteld. Goed openbaar vervoer is daarin een belangrijk element.”

GBLV zal samen met D66 tijdens de raadsvergadering een amendement indienen om in de ontwikkeling van Overgoo 30% sociale huur, 10% sociale koop en 30% middeldure woningen te realiseren. Daar ligt wat deze partijen betreft de grote behoefte. Bianca Bremer, raadslid GBLV: “De gemeente realiseert te weinig woningen in de sociale sector en in het middensegment. Met het vaststellen van het ontwikkelkader hebben we de mogelijkheid om daar wat aan te doen. Vandaar ons amendement, omdat het college een amendement moet uitvoeren. Voor een motie vinden we het te laat: een motie kan het college naast zich neerleggen. In een motie om meer woningen in het sociale en middensegment vragen, zou dan lippendienst en voor de bühne zijn. Onze inwoners die met smart op juist deze woningen zitten te wachten, worden dan weer blij gemaakt met een dode mus.”

N.B. Dit artikel is per abuis ook in de krant van deze week geplaatst, maar als men dat leest, heeft de vergadering reeds plaatsgevonden

Uit de krant