Logo hetkrantje-online.nl
<p>Gezellig een kop koffie met anderen drinken kan al helpen tegen het gevoel van eenzaamheid (foto: Een tegen eenzaamheid.nl).</p>

Gezellig een kop koffie met anderen drinken kan al helpen tegen het gevoel van eenzaamheid (foto: Een tegen eenzaamheid.nl).

Eenzaamheid bestrijd je sámen

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Ruim een halfjaar geleden drong de ernst van de situatie in deze gemeente tot ons door: in een GGD-enquête geeft ruim 45% van onze inwoners aan eenzaam te zijn. Alarmerend. Op basis van het CDA-onderzoek ‘In een zorgzame samenleving sta je nooit alleen’ en een motie die om een concreet actieprogramma vraagt kon het gemeentelijk eenzaamheidsbeleid worden afgetrapt. door wethouder Juliëtte Bouw.

Inventariserende rapporten zijn er inmiddels genoeg. Aan de slag! Met achterover in je stoel hangen kom je niet veel verder. Ieder aan de slag, ieder naar eigen mogelijkheden. Vele duizenden vrijwilligers: van wijkverenigingen tot straatapps, van ouderenbonden tot scoutingclubs, sportverenigingen, naaikransen en crea-clubs samen aan de slag. Maar ook individueel: heb lief, geef aandacht, loop elkaar niet voorbij. Sla een arm om iemands schouder. Wie goed doet, goed ontmoet.

De mogelijkheden liggen voor het oprapen: een vriendelijk woord, een groet, een praatje. In de eigen buurt, de eigen straat en de wijk. Rond de Koningkerk en in Bovenveen is men aan de slag gegaan. Gebundelde krachten van buurtorganisaties in ‘Bovenveen Samen’: Fenomeen Bovenveen, Middin, WOEJ, de tuinvereniging Nicolaas Beets en kerk & buurt. Met veel inzet proberen de wijk tot elkaar te brengen, met of zonder COVID.

Kerst met het bouwen van een stal, het ronddelen van lichtjes en muziek op Midvliet; uitdelen van oliebollen, breien van een Paasboom, ronddelen van maaltijden voor hen die de aandacht kunnen gebruiken, distributie van biologische groenten, een zomerterras. De deelnemende partijen aan Bovenveen Samen zorgden daarnaast tijdens burendag op vier plaatsen voor activiteiten in de wijk, met zangers, weggeven en verkopen van ‘second life’ producten, inzamelen van houdbare producten. Elk contactmoment is waardevol en telt in de strijd tegen eenzaamheid.

Inmiddels zijn er in de wijk ook vergevorderde plannen van de Koningkerk tot het vestigen van een diaconaal centrum ‘Bij Bosshardt’. Een huiskamer voor de buurt gecombineerd met activiteiten in de tuin. Samen met het Leger des Heils bouwen de kerkgemeente aan een ‘plek van verbinding’, voor en door vrijwilligers, met oog voor elkaar. Als alles mee zit is het programma volgend jaar afgerond

Dit is een slechts een van de vele voorbeelden van initiatieven die in en vanuit de wijken ontstaan. Het gaat niet om het vele, grootse of geniale. Het is een mooi voorbeeld hoe veel handen het werk mogelijk maken, hoe samenwerken verbindt, waar het enthousiasme van veel vrijwilligers bergen verzet. “Samen aan de slag voor een zorgzame gemeente, samen tegen eenzaamheid. En iedereen kan eraan deelnemen. Vanuit het gedachtengoed van het CDA kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk juist het burgerinitiatief is om eenzaamheid te bestrijden”, aldus CDA-raadslid Jan Hendriks.

Meer berichten