Logo hetkrantje-online.nl
fractiestandpunten

RAADSFLITS 5 oktober

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 oktober 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Prachtige toekomst voor onze bieb

Een moderne bibliotheek, dichtbij, met locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De bibliotheekvestiging in Leidschendam wordt toegankelijker door verhuizing naar de overkant van het Fluitpolderplein. Dit wordt een moderne vestiging met studieruimtes en ruimte voor horeca. Ook komt er een onderzoek naar een combinatie van theater Ludens en de bieb in Voorburg. Dit voorstel van VVD wethouder Astrid van Eekelen is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Na de toekomst van de theaters is dit het tweede dossier in korte tijd waarop onze wethouder na jaren van discussie een doorbraak bereikt. Mooi werk! 

Groen licht voor broodnodige woningen

Ook deze vergadering is er groen licht gegeven voor de bouw van veel nieuwe woningen. Voor ons staat hierbij behoud van groen en het beperken van de druk op de omliggende wijk voorop. We zijn voor meer middeldure woningen die de doorstroom bevorderen, maar tegen nog meer sociale woningen op Overgoo dan al gepland. Dat laatste zou een bom leggen onder het hele plan, dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Nieuw kunstgras op sportpark ’t Loo

We hebben besloten het kunstgras op t‘ Loo zo snel mogelijk te vervangen. Mooi nieuws!

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Onderhandelen

Het kantoor van de projectontwikkelaar Overgoo op dinsdagavond, waar de projectontwikkelaar kijkt naar de live-uitzending van de gemeenteraad. Op de agenda het Ontwikkelingskader Overgoo. Inclusief een verplichtend GBLV/Gemeentebelangen- en D66-amendement om het aandeel sociale woningen en woningen in het middensegment te vergroten en een vrijblijvende CDA-motie die hetzelfde vraagt.

Wethouder Rouwendaal (CU-SGP) reageert: het amendement raadt hij af want dan moet hij terug naar de projectontwikkelaar. Die stopt dan misschien met het project. Met de motie kan de wethouder wel leven. Hij kan dan in onderhandeling met de projectontwikkelaar en hoeft zich slechts in te spannen om de motie uit te voeren. Als de projectontwikkelaar niet wil opschuiven, dan verandert er dus niks.

De projectontwikkelaar heeft misschien bij een medewerker gevraagd of die wethouder in de toekomst nog een rol gaat spelen in de gemeente. Daarna werd de champagnefles op zijn kantoor ontkurkt. Het plan van de ontwikkelaar zal in onderhandelingen met deze wethouder niet worden aangepast. Ach, misschien als afscheidscadeautje een paar sociale woninkjes erbij dan kan die wethouder lopen glimmen hoe goed hij heeft onderhandeld.

Zie hier: een gemiste kans om voor onze inwoners de benodigde woningen te regelen. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter:
@GBLdamVburg
info@gblv.nl

Werken aan een beter, mooier Leidschendam-Voorburg

Weer terug in het gemeentehuis. Het is een onwennig -af en toe krakende- opstelling, de eerste post-corona ‘live’ bijeenkomst van de gemeenteraad onder leiding van onze nieuwe burgemeester Jules Bijl. 

Bibliotheek

Met het besluit voor een vernieuwde bibliotheek is een volgende stap gezet voor een nieuwe, doelmatige en breed inzetbare bibliotheek met haar toekomstige partners. De (nieuwe) vestiging aan het Fluitpolderplein zal door de aanpassingen een mooie extra bijdrage leveren aan de versterking van Leidschendam-Noord en in Voorburg ontwikkelt zich een mooi plan voor een eigentijdse, goed geoutilleerde brede bibliotheek. Drie vestigingen voor de lezer, lener, inwoner van vandaag en morgen. Het CDA zal de (financiële) ontwikkelingen aandachtig volgen.

Overgoo

Mede dankzij de aangenomen CDA-motie inzake sociale koopwoningen en woningen in het middensegment kunnen de plannen voor woningbouw in Overgoo met nieuw elan verder. Met de plannen voor het aantal huizen in Overgoo krijgt de gemeente er een substantieel aantal woningen bij. Daarbij is participatie van onze inwoners essentieel. Geen plannen zonder participatie. De (blijvende) bereikbaarheid van en rond Overgoo mag daarbij geen ‘brug te ver’ blijken. Een goed onderzoek naar de infrastructuur en de inrichting daarvan zijn voor het CDA dan ook essentieel. 

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Een nieuwe fractievoorzitter, de nieuwe bieb en aandacht voor betaalbare woningen

In de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie is onze nieuwe fractievoorzitter Wouter Jorissen in de gemeenteraad geïnstalleerd. Wij feliciteren hem, danken iedereen voor hun felicitaties en wensen hem veel succes in de uitvoering van zijn functie!

Eindelijk is het zo ver, de bibliotheken in onze gemeente worden opgeknapt. D66 is blij met de plannen voor de nieuwe bibliotheken en we kijken ernaar uit om binnenkort een boek te kunnen lezen in de ‘huiskamer’ van de stad. De volgende stap is om de bezuiniging van een ton van tafel te krijgen, zodat de bieb echt zijn maatschappelijke rol kan pakken.

Ook heeft de gemeenteraad gesproken over de plannen voor woningbouw bij Overgoo in Leidschendam. De woningmarkt is geëxplodeerd en starters en jongeren komen moeilijk aan een woning. Daarom heeft D66 samen met Gemeentebelangen in de gemeenteraadsvergadering een voorstel ingediend om in de bouwplannen tenminste 30% sociale huurwoningen, 10% sociale koopwoningen en 30% woningen in het middensegment te realiseren. Dure woningen hebben we namelijk al genoeg in onze gemeente!

Helaas kon het voorstel niet op een meerderheid rekenen. Telkens krijgen we van het college te horen dat dat niet kon omdat er ‘al afspraken waren met ontwikkelaars’. Het kán wel, maar dan moeten we ook willen!

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel! 

GroenLinks is tevreden met de nieuwe plannen voor de Bibliotheek aan de Vliet. In Leidschendam verhuist de bibliotheek naar Fluitpolderplein 12, een gezelligere locatie met meer ruimte voor innovatie. De nieuwe plek zal ook beter bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn. De locatie Voorburg zal worden meegenomen in de vernieuwing van het Julianaplein, waarin misschien de bibliotheek en het theater zullen samengaan in één mooi gebouw. Raadslid Jeroen van Rossum “Ik ben trots dat we na zeven jaar praten eindelijk beslissingen hebben genomen, nu kan de bibliotheek starten met de nieuwe plannen.”

Bij de huisvesting van de gemeenteraad is toegankelijkheid het belangrijkste thema voor GroenLinks. Raadslid Natalie van Weers: “De gemeenteraad is van alle inwoners, dus iedereen moet kunnen deelnemen aan vergaderingen in de Raad en in de fracties. We gaan nu verbouwen of verhuizen, dus we moeten de toegankelijkheid in één keer goed regelen.”

Op Overgoo worden ongeveer 700 nieuwe woningen gepland, waarvan minstens 30% sociaal. Ook wordt tramlijn 19 doorgetrokken tot aan Overgoo. Raadslid Henk Knoester: “Het is mooi dat we tramlijn en woningbouw tegelijk plannen. Zo zorg je meteen dat de nieuwe bewoners goed verbonden zijn met het openbaar vervoer.”

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/
https://www.facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Praktijktijd

De gemeenteraad is laat op gang gekomen na de zomervakantie. Op 5 oktober vond de eerste raadsvergadering plaats waarin besluiten werden genomen. De raad nam een behoorlijk aantal goede besluiten. Zo werden het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder en een mooi bouwplan aan de Westeinderweg in Stompwijk goedgekeurd. Aan het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder is lang gewerkt, het biedt o.a. ruimte aan de tuinbouwbedrijven.

Onze gemeente heeft geld gereserveerd voor herstelbeleid na de coronacrisis. Nu de Nederlandse economie zich boven verwachting lijkt te herstellen, is misschien niet het hele reservebedrag nodig voor beleid waaraan gedacht werd bij het instellen van de reserve. Zodra zich aftekende dat het nog wel even zal duren voordat wij ons herstelbeleid hebben vastgesteld, heb ik het initiatief genomen voor een motie, samen met Frank Rozenberg (GBLV), om snel na te gaan of onze gemeente nog een helpende hand moet bieden voor jongeren die door de coronacrisis een praktijkstage gemist hebben en mede daardoor op achterstand staan. Er zijn jongeren die flink en soms in stilte geïncasseerd hebben in coronatijd, t.b.v. het welzijn van anderen. U begrijpt dat onze motie algemene steun kreeg, ook van de wethouder. Het punt van het stageaanbod wordt snel opgepakt.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten