Logo hetkrantje-online.nl
<p>Een groep boze omwonenden zijn het zat en boycotten de informatiebijeenkomst. (foto: pr GaardenBelang).</p>

Een groep boze omwonenden zijn het zat en boycotten de informatiebijeenkomst. (foto: pr GaardenBelang).

Burgerparticipatieproces Appelgaarde verloopt stroef

  •   keer gelezen   Actueel

De gemeente is van plan om het kantorencomplex Appelgaarde 2-4 en de directe omgeving te vernieuwen. Op dinsdag 12 oktober tussen 16:00 en 19:00 uur gaan gemeente en projectontwikkelaar graag met u in gesprek. Dat kan bij droog weer buiten bij de ‘koffie to go’ kar of bij regen binnen in Appelgaarde 2-4.

Het burgerparticipatietraject bij de herontwikkeling van Appelgaarde 2-4 verloopt tot op heden buitengewoon stroef vinden omwonenden en Gaardenbelang. Zij hebben het gevoel dat wethouder Kist hen buitensluiten als het gaat om het bepalen van de (in hun ogen megalomane) omvang van het nieuwbouwprogramma. Daarom boycotten zij de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst van 12 oktober. “Wij wensen niet uitsluitend geïnformeerd te worden. Wij wensen inspraak − iets waartoe de Raad de wethouder via een unaniem aangenomen motie op 9 juni 2020 heeft opgeroepen. Zodra de wethouder actie neemt die wél in lijn is met de motie, gaan we met de gemeente en de projectontwikkelaar aan tafel.”

GaardenBelang, een platform waarin diverse bewoners- en eigenaarsverenigingen, zoals: De Gaarden, De Popel en De Populier en individuele omwonenden samenwerken, vraagt de hulp van de Raad om dit burgerparticipatietraject vlot te trekken. In dat kader en ook ter voorbereiding van de bespreking van de Raadsbrief over het participatieproces op 26 oktober 2021, hebben de leden van de Raadscommissie Omgeving tijdens de recente ‘Burendag De Gaarden’ van 25 september een rondwandeling door de buurt gemaakt. Tijdens de rondwandeling werden zij, vanuit het perspectief van omwonenden, geïnformeerd over de kansen voor en de bedreigingen van de herontwikkeling van Appelgaarde 2-4.

De omwonenden willen de uitkomst van de Commissievergadering afwachten voordat zij ‘in gesprek gaan’ met de gemeente. Zij hopen dat de bespreking van het participatieproces perspectief biedt op een tweezijdig traject van burgerparticipatie.

Meer berichten