De vestigingen zullen veel meer huiskamers worden voor inwoners van jong tot oud (archieffoto Ap de Heus).
De vestigingen zullen veel meer huiskamers worden voor inwoners van jong tot oud (archieffoto Ap de Heus).

Bibliotheek stelt nieuw beleidsplan op

do 2 dec 2021, 15:00 Actueel

Leidschendam-Voorburg - In het nieuwe beleidsplan voor de periode tot en met 2024 verbindt de Bibliotheek aan de Vliet zich nog nadrukkelijker met maatschappelijke en educatieve uitdagingen.

De samenleving wordt steeds veeleisender en veel mensen hebben op behoefte aan (extra) ondersteuning. De rol van de bibliotheek is de laatste jaren steeds breder geworden. Bibliotheek aan de Vliet wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van de inwoners. Met collecties, cursussen, informatie en activiteiten, maar vooral door mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen bij elkaar te brengen en door contact en kennisuitwisseling te bevorderen. Door de dialoog te stimuleren tussen mensen wil de bibliotheek bijdragen aan meer onderling begrip en verbondenheid.

In het beleidsplan staan vijf hoofdthema’s waar de bibliotheek zich de komende jaren sterk voor maakt: de geletterde samenleving, de kansrijke samenleving, de krachtige samenleving, de verbonden samenleving en de geïnformeerde samenleving.

De vestigingen zullen veel meer huiskamers worden voor inwoners van jong tot oud. De activiteiten zullen zich de komende jaren richten op lezen, leesbevordering, aandacht voor taal, digitaal, cultuur en talentontwikkeling. Er is extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben of in een belangrijke fase van hun ontwikkeling zitten.

“We zien onszelf als onderdeel van de sociaal-educatief-culturele infrastructuur. Met andere organisaties (op het gebied van onderwijs, sociaal domein en cultuur) willen we de uitdagingen die er liggen aanpakken, gezamenlijk en met inbreng van ieders eigen kennis en expertise”, aldus de bibliotheek in een verklaring.

Het complete beleidsplan is te lezen op www.bibliotheekaandevliet.nl/beleidsplan. Neem voor vragen of informatie contact op met de directeur/bestuurder van de Bibliotheek aan de Vliet via ghendriks@bibliotheekaandevliet.nl.

Uit de krant