“We vinden het een onjuiste keuze om een belangrijk deel van onze voorziening voor duurzaamheid (46 miljoen) uit te geven aan onderzoek, participatie en procesbegeleiding”, aldus CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks.
“We vinden het een onjuiste keuze om een belangrijk deel van onze voorziening voor duurzaamheid (46 miljoen) uit te geven aan onderzoek, participatie en procesbegeleiding”, aldus CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks.

CDA wil meer geld naar duurzaamheidsmaatregelen en minder naar onderzoek e.d.

Actueel 125 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Voor de zomer bepleitte het CDA tevergeefs het overgrote deel van de gelden voor duurzaamheid exclusief te reserveren voor een tegemoetkoming aan inwoners in de energietransitie, de benodigde infrastructuur en/of financiering van de toepassing van innovaties. 

“We vinden het een onjuiste keuze om een belangrijk deel van onze voorziening voor duurzaamheid (46 miljoen) uit te geven aan onderzoek, participatie en procesbegeleiding”, aldus CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. Ook Leidschendam-Voorburg moet een Lokale Energie Strategie en een Transitie Visie Warmte afgeven. “Met de voorziening duurzaamheid hebben we de middelen om inwoners op weg te helpen met de energie- en warmtetransitie. Laten we daar dan ook in investeren”, aldus Jan Hendriks.

Het CDA heeft overigens waardering voor de uitgewerkte visie-documenten. Ze bieden een goede, eerste stap in de energie- en warmtetransitie. “Toch zijn we er nog niet. Uit de wisselende reacties van de inwoners blijkt, dat we nog niet op één lijn zitten. Er zijn nog veel onzekerheden.”

Daarom zoekt het CDA naar wegen om in de beginperiode alle inwoners zoveel mogelijk te betrekken in de zoektocht naar verduurzaming. “Hiertoe kan het door de gemeente financieel ondersteunde pakket van erkende duurzaamheidsmaatregelen verder aanvullen en uitbreiden. We denken aan isoleren, elektrificeren, plaatsen van zonnepanelen en subsidie op het afschaffen van de open haard of houtkachel. Maar ook andere maatregelen zoals een (permanent) vuurwerkverbod of het verbieden van vervuilende motorvoertuigen en brommers (zoals in Den Haag) kunnen een bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot.”

Uit de krant

Uit de krant