Door zorg bij of aan huis te leveren, kunnen ouderen en/of zieken langer thuis blijven wonen (archieffoto).
Door zorg bij of aan huis te leveren, kunnen ouderen en/of zieken langer thuis blijven wonen (archieffoto).

Visie voor langer thuis wonen met zorgvraag

Actueel 116 keer gelezen

De Woonzorgvisie 2030 maakt het mogelijk dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning. 

De visie verbindt de opgaven voor wonen, zorg en welzijn met de trends en ontwikkelingen op dit gebied voor de komende 10 jaar. Wethouder Floor Kist: “Er staan concrete opgaven in over waar we zorgwoningen willen hebben en hoeveel. Maar ook aandacht voor de randvoorwaarden die nodig zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om inwoners met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Samen met maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag met de opgaven voor wonen, zorg en welzijn.”

Een van die opgaven waar de Woonzorgvisie op ingaat is de toenemende vergrijzing in de samenleving. Een grote groep ouderen is goed in staat om zelfstandig te leven. Andere ouderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Door bijvoorbeeld zorg bij of aan huis te leveren, kan deze groep inwoners langer thuis blijven wonen.

Ook wil de gemeente investeren in een integrale wijkaanpak. Iedere wijk is anders en inwoners willen steeds vaker invloed hebben op wonen, zorg en ondersteuning. Door particuliere initiatieven te stimuleren en ondersteunen, krijgen inwoners met een zorgvraag de mogelijkheid om mee te doen met het ontwikkelen van een passende woonvorm.

De komende tijd gaat de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, welzijns- en zorgorganisaties en vertegenwoordigers van het convenant huisvesting kwetsbare groepen werken aan de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de Woonzorgvisie.

Uit de krant