Afbeelding

CDA stelt vragen over tegenvallende CO2-reductie

Actueel 98 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het CDA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Leidschendam gesteld over de rapportage inzake de stimuleringsmaatregelen isolatie en Nationaal Waarborgfonds.

De CDA-fractie concludeert, dat het gebruik van bedoelde regelingen in het afgelopen jaar teleurstellend is. “Verwacht mag worden dat de gerealiseerde CO2 reductie in 2021 bijzonder laag is (ook ten opzichte van andere jaren), terwijl de regelingen juist nu bij onze inwoners een hoge urgentie zouden moeten hebben”, aldus het CDA. Ten aanzien van de stimuleringsregeling isolatie en groendak wordt in de rapportage opgemerkt dat het subsidiebedrag aanzienlijk lager is dan gereserveerd is vanwege de schaarste in goederen.

De fractie zegt te hebben vernomen dat de gemeente op de website aantoonbaar fouten heeft gemaakt over de voorwaarden van subsidie en het aanvraagformulier en meent dat dit pas enkele weken geleden hersteld. Het CDA wil weten hoeveel aanvragen er daardoor zijn gemist of afgewezen en weten of er inwoners door gedupeerd geraakt zijn. Ook zouden er volgens het CDA geen aanvragen van VVE’s zijn gekomen voor het Nationaal Warmtefonds en vraagt de partij zich af waarom niet. De fractie wil weten wat het college gaat doen om VVE’s meer te interesseren in de bestaande regelingen.

Verder wil de partij weten welke aanpassingen het college overweegt om het pakket aan maatregelen ter wille van de CO2-reductie aan te passen en uit te breiden. Volgens het CDA dienen de communicatie en het subsidie-aanbod te worden verbeterd om de betrokkenheid van inwoners te vergroten.

Uit de krant