Verkiezingsbord op de Prins Bernhardlaan in Voorburg (archieffoto: Michel Groen).
Verkiezingsbord op de Prins Bernhardlaan in Voorburg (archieffoto: Michel Groen).

SP wil eigen verkiezingsborden kunnen plaatsen

Actueel 133 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De SP Leidschendam-Voorburg voelt zich benadeeld door de gemeente en spreekt van ‘ongewenste beïnvloeding’ door de lokale autoriteiten.

De SP plaatst al decennialang tijdens campagnes verkiezingsborden. Tijdens de laatste campagne in maart 2021 werd dit verboden door de gemeente. ‘Dit verbod is echter in strijd met internationale afspraken waarin staat dat verkiezingen in een eerlijke en vrije sfeer mogelijk gemaakt moeten worden’ vindt de partij. Die heeft daarom een bezwaar ingediend bij de gemeente die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kijkt naar de kwestie. “Een eerste SP-succes dat er hopelijk toe leidt dat ook in Leidschendam-Voorburg politieke partijen op een gewone manier campagne mogen voeren” aldus Ed van der Schaft (lijsttrekker SP Leidschendam-Voorburg).

Voor de SP is het een goed gebruik om het plaatsen van borden netjes te vragen, de borden veilig te plaatsen en altijd weer netjes op te ruimen. Met de voorbereidingen voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 werd de SP verrast door een verbod op het plaatsen van borden. Tegen dit verbod heeft de SP bezwaar gemaakt. Tijdens de behandeling van het bezwaar tegen het verbod op het plaatsen van verkiezingsborden is een aantal zaken aan het licht gekomen. De bezwarencommissie schrijft in haar advies aan het college van Burgemeester en Wethouders: ‘Uw College heeft verzuimd de SP en anderen in de Gemeente actieve politieke partijen tijdig in te lichten over de afspraken met ESH-media. Niet alleen t.o.v. de SP maar ook t.o.v. van de andere politieke partijen en hun het recht op vrije meningsuiting.’

Op 1 juni 2019 is de overeenkomst met EHS Media (de onderhandse aanbesteding van 100 A0- reclameborden voor een periode van 4 jaar) in werking getreden, is de SP uit onderzoek gebleken. “Met ESH-media is afgesproken dat zij het alleenrecht hebben op het plaatsen van borden en uitingen. In de overeenkomst met EHS Media is door de gemeente Leidschendam-Voorburg geen rekening gehouden met politieke partijen en verkiezingen. Het college lijkt het kennelijk simpelweg vergeten te zijn.” In de visie van de SP is het een grove schending van het recht op eerlijke verkiezingen en het recht op vrije meningsuiting.

De SP heeft samen met de andere partijen te horen gekregen dat op dit moment, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gewerkt aan een oplossing voor het plaatsen van verkiezingsborden door politieke partijen. “Men kan zich afvragen of het uitbesteden aan een commerciële partij van het plaatsen van verkiezingsborden wel iets is waarmee de gemeente zich mag bemoeien.”

In de visie van de SP is dit een verantwoordelijkheid van politieke partijen zelf.

Uit de krant

Uit de krant