Artist Impression van het nieuwe schoolgebouw van De Vijverhof (pr).
Artist Impression van het nieuwe schoolgebouw van De Vijverhof (pr).

Buurtbewoners vinden plan Vijverhofschool ‘grotesk en onnodig’

Actueel 2.181 keer gelezen

Voorburg - Een deel van de omwonenden van de Vijverhofschool en een aantal andere buurtbewoners noemen de plannen voor de nieuwe Vijverhofschool ‘grotesk, onnodig en niet passen in de buurt.’ Ze hopen dat de gemeente voor renovatie kiest. 

De directie van de Vijverhofschool heeft samen met de gemeente plannen ontwikkeld om deze school voor het overgrote deel te slopen en een groot speelplein te maken. In het huidige plan blijft alleen de voorgevel staan. 

“Tegelijkertijd is een buitenschoolse opvang (BSO) voorzien, terwijl aan de overkant van de straat net een nieuwe BSO is gestart, naast nog twee andere BSO’s in de nabije omgeving”, zetten de buurtbewoners vraagtekens bij de noodzaak van deze opvang.

Het schoolgebouw uit 1930, ontworpen door Albert van Essen, staat volgens omwonenden op de nominatie om gemeentelijke monument te worden. “Dit betekent dat het gebouw intact moet blijven. Sloop zou betekenen dat het gebouw en de eenheid van stijl in de buurt verloren gaan. Een dertiger jaren icoon gaat verloren en het schoolbestuur gaat hieraan voorbij.”

De bewoners verwachten dat de plannen voor overlast gaan zorgen. “De geluidsoverlast neemt fors toe doordat het bestaande speelplein grenst aan tuinen van omwonenden en er nog een schoolplein bij komt. De muren worden bijna twee keer zo hoog en komen een stuk dichterbij de omliggende huizen te staan. Zelfs tot aan de erfgrens van de buren. Dit neemt uitzicht en lichtinval weg. Bovendien neemt de verkeers- en parkeeroverlast toe door het afsluiten van straten. Bezorgdiensten, de brandweer en de vuilniswagen komen ook nu al amper door de smalle straten heen.”

Aanleiding voor de plannen is de benodigde modernisering. Het gaat om eisen aan de beschikbare ruimte per leerling en om verduurzaming. Hieraan is volgens de buurtbewoners ook aan tegemoet te komen door de buitenkant te laten staan en de binnenkant te renoveren. “Renovatie sluit goed aan bij de beoogde monumentenstatus van de school. Extra ruimte is te vinden door bijvoorbeeld de gymzaal anders te gebruiken of te verdiepen. Het probleem is dat de wensenlijst van de school verder gaat dan de wettelijke eisen. Zo wil de school naast de gymzaal ook een theaterzaal en voorziet het ontwerp in een immense entree.”

De bewoners hopen dat de gemeente het alternatief van renovatie serieus neemt. “Nu lijkt sprake van een tunnelvisie; naar de buurtbewoners wordt nauwelijks geluisterd.” Ook vinden de bewoners dat de gemeente beter moet sturen op spreiding van scholen en BSO-voorzieningen in Leidschendam-Voorburg. 

“Eén BSO in de buurt, op 50 meter afstand, is voldoende. En in Oud Voorburg staan al zes scholen, terwijl de leerlingenaantallen hier afnemen. In de aangrenzende wijk Damsigt staat slechts één school. Dit blijft zo, ondanks de verwachte instroom van jonge gezinnen bij nieuwbouw in die wijk (Klein Plaspoelpolder). Zo zullen de scholen in Oud-Voorburg steeds meer leerlingen uit aangrenzende wijken moeten opvangen. Het is verstandiger om nieuwe scholen te bouwen op plekken waar leerlingenaantallen toenemen en meer ruimte beschikbaar is. En het op de Vijverhofschool bij renovatie te laten”, aldus de buurtbewoners.

Uit de krant