De vernieuwde speelplek op het Bilderdijkplein (foto: Marian Turkesteen).
De vernieuwde speelplek op het Bilderdijkplein (foto: Marian Turkesteen).

Renovatie speelplekken in Leidschendam-Voorburg

Actueel 708 keer gelezen

Leidschendam en Voorburg telt ruim 160 openbare speel- en sportplekken. De komende jaren renoveert de gemeente een groot deel van deze speelplaatsen. Sommige van onderstaande speelplekken zijn inmiddels al opgeknapt of aangelegd.

De renovatie van speelplek Bilderdijkplein in Voorburg is inmiddels voltooid. Op een kunstgrasveld staan een houten klimtoren met glijbaan, brandweerstang en klimnet, een trampoline, een vogelnestschommel met houten staanders en een speelhuisje. 

Speel- en sportplek Stompwijk

De gemeente zorgt voor goede sport- en speelvoorzieningen voor iedereen. Dit betekent dat ze veilig, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. De speelplek langs de Pinksterbloem gaan we opknappen. Er komt ook een nieuwe sportplek. Dit kan bijvoorbeeld een basketbalveld zijn of een fit-plek voor ouderen. Om van de speel-/sportplek een succes te maken, horen we graag de ideeën vanuit de buurt. In maart 2021 heeft de gemeente een digitale enquête gehouden. De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in een voorlopig ontwerp. U kon tot en met 11 augustus 2021 reageren op dat voorlopig ontwerp.

Speelplek De Ruyterstraat

In het voorjaar van 2022 wordt de speelplek aan de De Ruyterstraat in Leidschendam gerenoveerd. De speelplek wordt ingericht met natuurlijke materialen zoals hout, zand en zwerfkeien. Het trapveld in de groenstrook aan de Jan van Galenstraat krijgt een nieuwe kunstgrasmat. Het hekwerk wordt verplaatst zodat de hoge begroeiing binnen het hekwerk niet meer voor hinder op het trapveld zorgt. Een aantal bewoners heeft gevraagd of het oorspronkelijke houten pad door de bosjes terug kan komen. Dit pad komt terug maar dan met iets meer uitdagende spelelementen. De valondergrond bestaat nu uit zand en wordt als onprettig ervaren. Hiervoor in de plaats komt een valondergrond van kunstgras. 

De speelplek is voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Ook jongere kinderen kunnen onder begeleiding gebruik maken van de vogelnestschommel. In de enquête is door een aantal bewoners aangegeven om de veiligheid rondom de speelplek te vergroten. Recent is een drempel bij de speelplek aangebracht. Er komen geen hekken rond het water. Dit zou een een schijnveiligheid creëren, omdat niet rond de hele waterpartij hekken gezet kunnen worden.

Speelplekken Dijkgraafstraat

De gemeente renoveert de 2 speelplekken aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam met nieuwe speeltoestellen. Medio 2022 starten de werkzaamheden. In dit gebied lag 2000 jaar geleden een kanaal net buiten de Romeinse stad Forum Hadriani. Het kanaal verbond de haven met het Kanaal van Corbulo. In 47 na Christus werd onder leiding van generaal Corbulo een kanaal gegraven vanaf de Rijn bij Leiden tot Voorburg. De haven vormde de belangrijkste levensader. Hierdoor kon Forum Hadriani zich ontwikkelen. Lees meer over deze Romeinse stad op website Geschiedenis beleven: rondleiding Forum Hadriani. De gemeente wil dit verleden tastbaar maken door speeltoestellen te plaatsen met Romeinse elementen Grote speelplek is voor de leeftijd 5 tot en met 14 jaar. Kleine speelplek is voor 0 tot 6 jaar.

Speelplek Agora

De gemeente renoveert de speelplek Agora met nieuwe speeltoestellen. De speelplek ligt in toekomstig UNESCO werelderfgoed-gebied. Medio 2022 starten de werkzaamheden. In dit gebied was 2000 jaar geleden de Romeinse stad Forum Hadriani. De gemeente wil dit verleden tastbaar maken door speeltoestellen te plaatsen met Romeinse elementen. Omwonenden hebben in februari en maart 2021 meegedacht over het ontwerp.

Speelplek Keltenlaan

Ook de speelplekken aan de Keltenlaan in Voorburg zijn aan vervanging toe. In de zomer van 2022 wordt die opnieuw ingericht. Er zijn ontwerpen gemaakt voor kinderen tot 12 jaar. Men kon hiervoor stemmen tot en met vrijdag 7 januari.

Van Benthuysenlaan

In het voorjaar van 2022 wordt de speelplek aan de Van Benthuysenlaan opnieuw ingericht. Het ontwerp is gemaakt voor kinderen tot 9 jaar.  In dit ontwerp komt een hinkelbaan, bokspringpaaltjes en een houten hagedis en lieveheersbeestje. De rubbertegels gaan eruit en kunstgras komt hiervoor in de plaats.

Lamoraal Baron Rengerslaan

Ook de speelplek aan de Lamoraal Baron Rengerslaan wordt in het voorjaar van 2022 opnieuw ingericht. Het gekozen ontwerp is gemaakt voor kinderen tot 12 jaar met vooral rode speeltoestellen op groen kunstgras. De diverse speeltoestellen zijn uitdagend voor alle kinderen. Draaien, schommelen, duikelen, glijden: het kan allemaal. In het kunstgras zijn plaatjes aangebracht van lieveheersbeestjes.

Renovatie speelplek Venestraat

De gemeente renoveert een deel van de speelplek aan de Venestraat. Begin 2022 starten de werkzaamheden. Aanwonenden worden vooraf door de aannemer geïnformeerd Verwijderd wordt de cirkel van klimtoren met glijbaan, veerwip draaitoestel. Ook de zandspringplank gaat weg ende zandondergrond wordt vergroot. Er komen houten toestellen, een glijbaan met klimtoren en klimnetten, een vlinderveerwip voor 4 kinderen, een zandspeeltoestel met schepje en zandtaartplankje. 

Oude Bleijk 

Ook de speelplek Oude Bleijk wordt eind 2022 opgeknapt. Omwonenden ontvangen begin 2022 meer informatie. Begin 2022 volgt een besluit over het opknappen van het grasveld/voetbalveld. De waterpomp van De Tol wordt niet verhuisd omdat dat niet binnen budget past.

Speelplekken park Prinsenhof

De gemeente renoveert de 4 speelplekken en het basketbalveld in Park Prinsenhof. Er komt 1 grote speelplek naast het sportveld met verschillende speeltoestellen. De andere 3 speelplekken worden iets kleiner.

Wijkspeelplek -Prins Johan Willem Frisolaan -Prinses Annalaan

De kabelbaan en klimpyramide blijven. De ondergrond wordt gras. Een ruime meerderheid koos voor verschillende losse speeltoestellen. Meest gekozen speelwaarden zijn glijden, schommelen, klimmen en springen. Meer speeltoestellen voor peuters zijn meegenomen in het ontwerp.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor andere wensen voor de speelplek, zoals trampolines, een vogelnestschommel, een lange glijbaan, een beschutte zitmogelijheid ouders voor regen en zon en een parcours voor fietsjes, steps en skeelers.

Speelplek zuid: Gravin Juliana van Stolberglaan-Prinses Annalaan

De plek is geschikt van 4 tot 16 jaar Natuurlijk materiaal: combinatie van hout en steen. Er komt een klimparcours met palen, houten stammen en keien in cirkel. Meest gekozen ondergrond speelplek is gras.

Speelplek oost: Prins Frederiklaan-Gravin Julian van Stolberglaan

Deze plek is geschikt van 0 tot 9 jaar Schommel, veerwip en duikelrek blijven. De ondergrond wordt gras, plaatselijk inge zaaid met tijgermulch. Dat is een valdempende ondergrond en geeft minder slijtage van het gras. Meest gekozen speeltoestel is: Klimtoestel met glijbaan

Speelplek noord: Prins Johan Frisolaan-Prins Frederiklaan

Een speelplek voor kleine kinderen, leeftijd van 0 tot 9 jaar Klimtoestel, duikelrek en voetbaldoelen blijven. Omdat zand minder wenselijk is als ondergrond wordt een deel van de speelplek met gras ingezaaid. Alleen onder het klimtoestel blijft het zand. Meest gewenst speeltoestel is een huisje met klimtoestel.

De sport- en speelplek aan de Pinksterbloem in Stompwijk (foto: gemeente LV).

Uit de krant

Uit de krant