Benedikte Zijlstra, voorzitter van MKB LV, en wethouder Astrid van Eekelen dringen aan op opening van alle sectoren (archieffoto).
Benedikte Zijlstra, voorzitter van MKB LV, en wethouder Astrid van Eekelen dringen aan op opening van alle sectoren (archieffoto).

Gemeente wil meer balans in coronamaatregelen

Actueel 331 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het is vijf voor twaalf voor ondernemers in Leidschendam-Voorburg en de rest van het land. Daarom geeft een groot aantal gemeenten gezamenlijk een signaal aan het kabinet.

Wethouder Astrid van Eekelen (Economie): “De coronamaatregelen raken de samenleving hard. Iedereen wordt geraakt: ondernemers, de cultuursector, het onderwijs en de zorg. Dagelijks hoor ik wat de gevolgen van de maatregelen voor onze inwoners zijn en wat dit met hen doet. De nood is hoog en de rek is eruit. Dat geldt zeker voor onze ondernemers. We hopen dat Nederland onder voorwaarden weer open gaat. Het is goed dat we als gemeenten een duidelijk signaal geven aan het kabinet en dat we dit samen doen.”

Benedikte Zijlstra, voorzitter MKB Leidschendam-Voorburg: “De grenzen zijn bereikt. De emotionele en economische impact van een nog langere lockdown is te groot. Het water staat de ondernemers aan de lippen. Ik begrijp dat we in een spagaat zitten, maar zo doorgaan is geen optie. Ik denk dat het goed mogelijk is om alle sectoren weer te openen, weliswaar met in achtneming van de basisregels. Ook de horeca moet een kans krijgen hun werk te doen. Net als winkelen op afspraak zou dineren met reservering moeten kunnen. Je kan een langere lockdown niet meer verlangen van onze (horeca) ondernemers!”

De gemeenten willen dat het kabinet bij het nemen van maatregelen meer aandacht heeft voor het evenwicht tussen de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Zij pleiten met elkaar voor het veilig openstellen van de samenleving door samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. En als er maatregelen zijn, dan moeten er gelijktijdig steunpakketten komen die dekkend zijn en gelijk bijdragen aan een sterkere economie en samenleving.

“Corona gaat niet zomaar weg. Daarom is het belangrijk om na te denken over beleid op de lange termijn en te waken voor een situatie waarin we van lockdown naar lockdown gaan. Een beleid dat ondernemers duidelijkheid geeft en perspectief voor de toekomst biedt.” De gemeenten roepen op dit samen met kabinet en sectoren uit te werken.

Brief

Geachte heer Rutte, 

Veel inwoners en ondernemers, ook die in Haaglanden, doen hun uiterste best om opvolging te geven aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus en de gevolgen daarvan tegen te gaan en zo onder andere de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Tegelijkertijd wordt het de afgelopen periode steeds merkbaarder welke harde gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de sectoren die (nog) niet open kunnen en waarvoor de steunregelingen veelal volstrekt ontoereikend zijn. 

De negen burgemeesters in de regio Haaglanden maken zich hier grote zorgen over en vragen bij het nieuwe wegingsmoment te bekijken hoe ook deze sectoren veilig open kunnen. Wij vinden het van belang dat hier op korte termijn helderheid over komt. 

Het is goed te constateren dat het kabinet oog heeft voor de zorgelijke signalen die hierover vanuit verschillende sectoren zijn geuit. Ook de zorgen die ondernemers uit onder meer de gemeenten Delft, Den Haag en Westland hebben geuit, hebben inmiddels de aandacht van dit kabinet. 

U heeft besloten om de eerste stappen van versoepeling in te zetten. Dit vraagt bestuurlijke moed in een situatie waarin er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en ontwikkeling van het coronavirus. Echter, óók wordt hiermee wederom een groot beroep gedaan op de veerkracht van sectoren die gesloten moeten blijven en daarmee het hardst door de maatregelen worden geraakt. Om deze veerkracht te behouden, is het zaak om met sectoren te werken aan een perspectief voor de lange termijn, zoals ook in de aangenomen VNG motie is verwoord. 

Wij dringen erop aan dat dit zwaarwegend wordt meegenomen in toekomstige besluitvorming. Voor de gesloten sectoren moeten steunpakketten verder worden ontwikkeld die zorgen voor ruim voldoende compensatie. In een context waarin de coronamaatregelen – alsook de onzekerheden daarover – diep ingrijpen op mensen die in de gesloten sectoren werkzaam zijn, is ook empathie noodzakelijk om draagvlak te houden voor de coronamaatregelen. 

Dit betekent dat de inzet van de gemeenten in Haaglanden erop is gericht om met sectoren in gesprek te blijven over de immer noodzakelijke naleving van deze regels. Wij houden hierbij oog voor de menselijke maat. Dit betekent een getrapte lijn van naleving zoals in het Veiligheidsberaad (d.d. 13 januari 2022) is afgesproken. 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeesters van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en Jan van Zanen, burgemeester Den Haag.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant