Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten.
Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten.

Leidschendam-Voorburg 3e in financiële benchmark

Actueel 226 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Elk jaar doet BDO een benchmark onder alle Nederlandse gemeenten en kijkt hoe het gesteld is met hun financiële positie. Dit jaar steeg de gemeente Leidschendam-Voorburg van de 8e naar de 3e plek, in de categorie gemeenten met 50.000-100.000 inwoners.

De stijging komt doordat de solvabiliteit van de gemeente is gegroeid. De solvabiliteit wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de totale bezittingen van de gemeente. Hoe hoger de solvabiliteit, des te groter de buffer die gemeenten hebben om tegenvallers op te vangen. Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten.

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: “Het is belangrijk dat we als gemeente op lange termijn financieel gezond blijven en financiële zekerheid hebben, zodat we ook volgende generaties goed achterlaten. Het verkopen van de Eneco-aandelen heeft in 2020 een eenmalige boost gegeven aan de inkomsten. Door hier zorgvuldig mee om te gaan houden we de komende jaren een gunstige financiële positie. Tegelijk blijft het zaak dat het Rijk meehelpt om jaarlijks terugkerende tekorten op te lossen, zoals jeugdzorg en WMO.”

Met de Eneco-gelden kan nu en in de toekomst geïnvesteerd worden in de gemeente. Zo kunnen er nu eenmalige investeringen gedaan worden, die anders misschien niet zouden kunnen. Daarnaast is een aantal reserves gemaakt waarmee de gemeente de komende decennia grote uitdagingen aankan. Deze bestemmingsreserves zijn gelabeld voor de energietransitie en duurzaamheid, herstelbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, onderwijshuisvesting en langer zelfstandig wonen.

Uit de krant