“Hou het kleinschalig, kijk naar milieuvriendelijk busvervoer”, aldus Jan Hendriks (CDA).
“Hou het kleinschalig, kijk naar milieuvriendelijk busvervoer”, aldus Jan Hendriks (CDA).

CDA zet vraagtekens bij HOV vanuit de Binckhorst

Actueel 323 keer gelezen

Voorburg - Niet voor de eerste keer leverde de bespreking van het beoogde Hoogwaardig Openbaar Vervoer vanuit de Binckhorst enkele verrassingen op.

Zo werd tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 18 januari meegedeeld dat het maatschappelijk nut van de Koningscorridor - en daarmee de doorkoppeling van een lightrail naar Zoetermeer - geen nut oplevert. De opbrengstwaarde van enige vorm van aansluiting van openbaar vervoer naar station Voorburg wordt daarmee beperkt tot een overstapmogelijkheid op een boemeltrein. 

“Gaan we daarvoor ‘fly overs’ bouwen, tunnels graven, rails verleggen of inboeten aan leefbaarheid? Terwijl Den Haag Centraal met haar talloze op- en overstapmogelijkheden voor de Binckhorstbewoners naast de deur ligt. Er is dus nog veel onduidelijk en er zijn vooral veel vragen”, aldus CDA-raadslid Jan Hendriks. 

“Bovendien geldt voor alle verbindingen over de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg dat stapvoets toegevoegd openbaar vervoer nooit ‘hoogwaardig’ kan zijn. Daar ga je geen kapitalen in investeren. Laat dan gewoon een (elektrische) bus rijden. Daarmee blijven de kosten beperkt, het is veilig en je kunt flexibel inspelen op de behoefte aan openbaar vervoer.”

“Hou het kleinschalig, kijk naar milieuvriendelijk busvervoer”, aldus Jan Hendriks. Laten we de middelen reserveren voor maatregelen die de leefbaarheid echt vergroten. Voor de Huygenstunnel, waarmee direct mogelijkheden worden gecreëerd voor woningbouw, ongestoorde openbare ruimte, minder fijnstof, uitlaatgassen en lawaai, groen voor Voorburg West en De Binckhorst (inclusief het herstel van Huygens’ Hofwijck). “Dat is ook precies wat inwoners willen. En daar mag je best naar luisteren”, sluit Jan Hendriks af.

Uit de krant