Archieffoto Gemeenteraad.
Archieffoto Gemeenteraad.

RAADSFLITS

Actueel 175 keer gelezen

In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 25 januari 2022. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Nieuwe locatie Voorburgse Rugby Club 

Er is jaren gezocht, maar nu is het wethouder Astrid van Eekelen gelukt een nieuwe locatie voor de Voorburgse Rugby Club te vinden. Op sportpark Westvliet verrijst nog dit jaar een heel nieuw sportcomplex met een rugbyveld, beachvolleybalvelden, kleedkamers en parkeerplaatsen. En geweldig vooruitzicht dat niet voor niets unaniem is aangenomen. 

Coronaherstelbeleid impuls voor onze gemeente
Buiten de fractie van D66 stemde alle partijen voor de eerste coronaherstelmaatregelen. Hierdoor komt direct geld beschikbaar voor onder andere het verbeteren van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor beweegroutes en speelruimte.

Duidelijk is dat vooral onze winkeliers en horeca het heel zwaar hebben gehad en dat nog steeds hebben. Wethouder Van Eekelen stuurde een brief naar het Rijk waarin zij opriep tot perspectief voor deze ondernemers, en komt nu aanvullend met lokale hulpmaatregelen. Na een voorstel van de VVD wordt ook geregeld dat kleine ondernemers en zzp’ers makkelijker steun kunnen krijgen. 

Onderzoek naar radicalisering belangrijk maar zorgvuldig
De gemeente heeft vorig jaar op basis van signalen onderzoek laten uitvoeren naar radicalisering en extremisme in onze gemeente. Het doen van dit onderzoek was terecht, maar in de uitvoering zijn wel fouten gemaakt blijkt nu. Het is uitermate belangrijk om onze rechtstaat te beschermen tegen extremisme, maar daarbij moet de privacy van individuele burgers wel voldoende worden gewaarborgd.

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Vertrouwen herstellen!

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet van vanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft, een twijfelachtig uitleg.

Duidelijk is dat een juridische grondslag ontbrak voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Verder heeft de gemeente haar eigen privacybeleid geschonden en is de waarschuwing van de de Functionaris Gegevensbescherming, genegeerd. Hartsinck gaf aan dat hier lessen voor de toekomst uit getrokken dienen te worden. Het zal veel inzet vergen vanuit de gemeente de goede relatie met het moskeebestuur en de bezoekers te herstellen. 

GBLV vecht voor Oranje!
De komende gemeenteraadsverkiezingen lijken wellicht belangrijker dan de inwoners van het Oranjekwartier. GBLV/Gemeentebelangen was onaangenaam verrast door het gebrek aan steun in de raad om sloop van het Oranjekwartier te voorkomen. Een groot deel van de raad verschool zich achter procedures en zei sloop niet te kunnen voorkomen. Hierbij zou een monumentale status soulaas kunnen brengen.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Een nieuw jaar met nieuwe kansen

De afgelopen twee (Corona)jaren zijn voor iedereen bijzonder zwaar en intensief geweest. Het CDA hoopt dat 2022 een jaar zal zijn waarbij inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in Leidschendam-Voorburg met goede moed aan de slag kunnen gaan in en met een mooier Leidschendam-Voorburg. Samen zijn we verbindend aan de Vliet.

NTA-onderzoek naar polarisatie
De overheid heeft tot taak de veiligheid te waarborgen, de burger heeft recht op bescherming tegen de overheid. Het CDA is van mening dat bescherming tegen een opdringerige overheid altijd zorgvuldig dient te gebeuren, op de juiste en goede rechtsgronden en met behoud van menselijke waardigheid en recht op privacy en godsdienstvrijheid. Uit de rapporten over het NTA-onderzoek zijn wijze lessen te trekken. Het CDA verwacht dat de conclusies die het College uit de rapporten leert onverkort zullen worden toegepast.

Emmastraatcomplex
Aandacht voor de bewoners en aandacht voor betere huizen. Het karakteristieke Emmastraatcomplex is een bijzondere en hechte wijk. Dat karakter is het waard behouden te blijven. Het CDA hecht eraan dat toekomstbestendige huizen terugkomen en inwoners met aandacht en zorg betrokken worden: goed geïnformeerd en ondersteund met een goed sociaal plan, bij de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via
fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

In de raadsvergadering van 25 januari heeft het college haar excuses aangeboden voor de gang van zaken rond het onderzoek naar extremisme in onze gemeente. In dat onderzoek hebben onderzoekers zonder zich kenbaar te maken bijzondere persoonsgegevens verzameld van mensen rond de moskee in Leidschendam. De gemeente heeft daarbij haar eigen privacyregels geschonden, en dat neemt D66 de gemeente zeer kwalijk. 

Voor D66 staat voorop dat de overheid zich aan haar eigen regels houdt. D66 staat voor een transparante bestuurscultuur waar de belangen en het vertrouwen van inwoners voorop staan. Alleen excuses zijn wat D66 betreft dan ook niet genoeg. We hebben de burgemeester gevraagd zich uiterst in te spannen om het vertrouwen te herstellen. Ook de cultuur in de ambtelijke organisatie moet wat D66 betreft op de schop, om te voorkomen dat het schenden van privacy op deze manier ooit nog plaats kan vinden. 

De burgemeester heeft stevig beloofd om zich hiertoe in te spannen. D66 zal deze inspanningen nauwgezet volgen.

D66 Leidschendam-Voorburg - Werken aan vooruitgang

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

Geheim onderzoek naar de moskee, Oranjekwartier en luchtkwaliteit

Fractievoorzitter Marie-Christine wil antwoorden over het geheime onderzoek naar de Moskee.”In een rechtsstaat verwacht je dat de overheid zich houdt aan haar eigen regels. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Om te zorgen dat de privacy van onze inwoners nooit meer op zo’n manier wordt geschonden, moeten we eerst precies weten hoe dit zo verkeerd kon gaan. De antwoorden gaven weinig verheldering. Wij blijven vragen stellen tot we het fijne ervan weten.”

Raadslid Natalie van Weers komt op voor de belangen van de bewoners van het Oranjekwartier. “Als gerenoveerd gaat worden, willen wij dat de huidige bewoners écht de kans krijgen om snel weer terug te keren. Want een wijk is niet zomaar een stapel stenen, maar een gemeenschap van inwoners die met elkaar leven en voor elkaar zorgen.”

Raadslid Henk Knoester is tevreden dat twee van zijn moties over verbetering van de luchtkwaliteit zijn aangenomen. “De wetenschap toont aan dat vervuilde lucht nóg ongezonder is dan we dachten. Het is dus belangrijk om de luchtkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren. De gemeente kan een groot verschil maken, bijvoorbeeld door uitlaatgassen en houtrook zoveel mogelijk te beperken.”

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/
https://www.facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg

Van de PvdA is tot op heden (weer) geen tekst ontvangen. 

Meer informatie op http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Bestuurswaarde

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2022 zijn veel goede voorstellen aangenomen. Denk aan: de realisatie van rugbyaccommodatie voor jeugdteams, het eerste deel van het corona-herstelbeleid en een pilot (onderzoek) voor tiny houses in Stompwijk. N.a.v. een presentatie van dhr. Kets hebben GroenLinks en de ChristenUnie-SGP voorgesteld om het beleid ter verbetering van onze luchtkwaliteit te herzien, met aangescherpte normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als uitgangspunt. We leren steeds meer over de slechte invloed van luchtverontreiniging op onze levensduur en -kwaliteit. We leren het ook steeds beter te meten en we kunnen er maatregelen voor treffen.

Natuurlijk werd er lang gesproken over het onderzoek naar extremisme en polarisatie in onze gemeente. Daar is destijds geen doordachte afweging voor gemaakt, besluiten zijn niet naar behoren genomen en het vastleggen van namen in een onderzoeksrapport heeft de gemeente ook ondoordacht laten gebeuren. Het is terecht dat het college daar excuses voor aanbiedt, maar daarmee blijft het pijnlijk voor de islamitische gemeenschap dat het onderzoek in handen van NTA helemaal de kant van de islam opgedraaid is. Toenadering is nodig, gericht op heling.

Tenslotte wil ik lijsttrekker Bianca Bremer en GBLV gelukwensen met deze positieve stap voor de bestuurbaarheid van onze gemeente.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Uit de krant