Jongeren vertelden in een bericht van Omroep West dat het dragen van een mes normaal is "om zich te kunnen verdedigen".
Jongeren vertelden in een bericht van Omroep West dat het dragen van een mes normaal is "om zich te kunnen verdedigen".

Vragen vanuit de politiek over jeugdbende in Prinsenhof

Actueel 361 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Zowel de VVD als het CDA hebben schriftelijke vragen aan het College gesteld vanwege een bericht van Omroep West over een jeugdbende in de wijk De Prinsenhof in Leidschendam, waarin twee jongeren hun verhaal doen.

De twee vertellen aan Omroep West dat zij boos zijn op de politie. Het dragen van een mes is normaal voor ze geworden: “Messen zijn een hype geworden onder jongeren. Je móet er haast wel een hebben, anders kun je je niet verdedigen”, menen zij.

De vrienden zijn met elkaar opgegroeid en zeggen te leven in een wereld van veel geld, wapens en strijd met rivalen en instanties. “Wij zijn een groep met vrienden die elkaar helpen. We verdienen veel geld en dragen messen en hebben andere wapens, zodat we ons kunnen beschermen tegen andere groepen.”

Naar aanleiding van de berichtgeving op Omroep West vraagt de VVD hoeveel incidenten met steekwapens zich de afgelopen jaren in Leidschendam- Voorburg en specifiek ook in Leidschendam hebben voorgedaan en in hoeverre daarin sprake is van een stijgende lijn?

Ook wil de partij weten of het College zich herkent in het artikel geschetste beeld dat jeugdbendes in De Prinsenhof toenemen en zo ja, welke acties zijn ondernomen om de veiligheid van bewoners van de wijk te waarborgen. “Is het college bereid in samenwerking met de politie, scholen en maatschappelijke- en andere wijkverenigingen op korte termijn een inleveractie voor (steek)wapens en een informatiecampagne richting ouders/verzorgers te organiseren”, wil de VVD weten. De partij denkt zelf ook aan het instellen van een messenverbod en de mogelijkheid preventief te fouilleren op messen.

In navolging van de VVD wil het CDA ook weten of de gemeente en/of de politie zicht hebben op het aantal jeugdbendes in Leidschendam-Voorburg, hoeveel jeugdbendes er actief zijn in Leidschendam-Voorburg en meer in het bijzonder in de wijk Prinsenhof en wat is de omvang van deze jeugdbendes is. De partij wil weten welke vormen van criminaliteit deze bendes ondernemen en welke maatregelen er worden getroffen om het veiligheidsgevoel bij andere inwoners van de wijk te behouden. Het CDA ziet zelf wel wat in versterking van buurtpreventie te versterken

Ook vraagt het CDA: “Welke maatregelen onderneemt de politie tegen deze bendes en hoe wordt voorkomen dat deze jongeren eenvoudig te werven zijn voor criminaliteit? Is er voor buurtbewoners een mogelijkheid om, via verhoogde frequentie van spreekuur van wijkagent en of de wijkcontactpersoon, in gesprek te gaan over de aanwezigheid van jeugdbende(s)?). Hoe verhoudt het programma ‘Sterk voor Noord’ zich tot deze jeugdbende(s) en welke inzet wordt vanuit het programma gepleegd op het voorkomen dat jongeren vervallen in criminaliteit?”

De CDA-fractie vraagt zich waarom de politie verrast reageert en welke informatiepositie de politie in de wijk heeft. “Wat weet de politie van oudere groepsleden die voor jongeren messen verstoppen in de bosjes, zoals het artikel aangeeft? Voorts wordt voorts gesproken over bevriende groepen in Den Haag en rivaliserende groepen in Delft en Zoetermeer. Heeft de politie zicht op deze groepen en welke maatregelen worden hierop regionaal getroffen? Is bekend hoe buurgemeente hiermee omgaan en is er sprake van samenwerking met buurgemeenten en wordt hierbij gebruik gemaakt van de door het Rijk beschikbaar gestelde BOTOC-gelden?”

Wat de partij verder wil weten is of een gerichte aanpak op jeugdbendes is en of er voor deze doelgroep specifiek beleid ontwikkeld wordt. En tot slot of het College bereid is om bestuursrechtelijke maatregelen te nemen , zoals het inzetten van cameratoezicht of gebiedsverboden in de strijd tegen jeugdbendes.

Uit de krant