Gaat de nieuwe tramlijn er nu echt komen? Bewoners mogen inspreken. (Foto: EvE)
Gaat de nieuwe tramlijn er nu echt komen? Bewoners mogen inspreken. (Foto: EvE)

Gemeente maakt voorkeursplan voor nieuwe tramlijn openbaar

Actueel 18 keer gelezen

Als het aan de gemeente ligt heeft een tram van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft heeft de voorlopige voorkeur op basis van technisch onderzoek. 

Dat blijkt uit de zogeheten MIRT-verkenning. Dit wordt de ‘1T-variant’ genoemd. Alle documenten rond het onderzoek naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn sinds 27 juni openbaar. Vanaf 8 augustus tot en met 19 september kan iedereen een zienswijze indienen.

In gesprek
Wethouder mobiliteit Jeffrey Keus: ”We zien dat een tram richting Voorburg Station via de Prinses Mariannelaan en Laan van Middenburg nu niet in beeld is. Daar waren veel Voorburgers bezorgd om. Het college wil graag weten wat onze inwoners van de plannen vinden en ik nodig hen daarom uit om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraden. Ook ga ik graag in gesprek met inwoners. Als dit de definitieve variant wordt, dan moet deze goed ingepast worden. Eerder dit jaar hebben we met alle partijen een intentieverklaring ondertekend waarin we onze wensen en belangen voor het HOV hebben benoemd. Daarin hebben we afgesproken dat wanneer de plannen concreter worden we samen met inwoners, in co-creatie, kijken hoe we hun buurt niet alleen veiliger maar ook groener kunnen maken.

Statons
Over station Voorburg en Huygens Hofwijck is afgesproken dat een eventuele verlenging van de HOV verbinding richting Zoetermeer alleen ondergronds plaats kan vinden. Ook blijven Opa’s Veldje en Scouting Livingstone Miriam behouden.” Een tram krijgt in deze variant de voorkeur boven de andere vervoersmiddelen. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen. Alle documenten van de Verkenning zijn vanaf 27 juni 2022 in te zien op www.binckhorstbereikbaar.nl. Tijdens kantooruren kan men ook terecht in de gemeentehuizen van de drie gemeenten.

Zienswijze
Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren de partijen 3 informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Dat kan u helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. Deze informatiemarkten zijn op inloopbasis en voor iedereen toegankelijk. Deze vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op van 19.00-21.000 uur op dinsdag 5 juli, donderdag 25 augustus en woensdag 31 augustus. Van 8 augustus tot en met 19 september kunnen zienswijzen worden ingediend op de plannen. Dit kan op verschillende manieren: per e-mail heeft de voorkeur: zienswijze@binckhorstbereikbaar.nl. Maar het kan ook per brief: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA  Leidschendam, of mondeling op afspraak in het Servicecentrum. Bel 14 070 voor een afspraak.

Indienen
Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het format dat u kunt downloaden op www.binckhorstbereikbaar.nl/participatie. Hier kunt u ook vinden aan welke vereisten een zienswijze moet voldoen.De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord wordt aangegeven hoe we de zienswijzen verwerken in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid. In 2023 nemen de gemeenteraden van de drie gemeenten samen met de andere partijen een besluit over de Nota van Antwoord, definitieve voorkeursvariant en het Masterplan Bereikbaarheid. Daarna wordt de Voorkeursvariant verder uitgewerkt, en maken de betrokken partijen afspraken over de financiering en de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Bereikbaarheid 
Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, is investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en veilige fiets- en looproutes noodzakelijk. Nu al loopt het verkeer geregeld vast. Verdere groei van het autoverkeer is daarom geen optie. Voor een goede en veilige inpassing van de tram moeten bepaalde straten opnieuw worden ingericht. Ook is het de bedoeling om in samenspraak met omwonenden deze straten veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Gezamenlijk onderzoek
De publicatie van de documenten en de zienswijze procedure volgt op onderzoek dat de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk uitvoerden. Onderzocht is hoe er een HOV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft, en hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.

Uit de krant

Uit de krant