Het complex is gebouwd in 1921 en bestaat uit de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan. (Foto: gemeente LV
Het complex is gebouwd in 1921 en bestaat uit de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan. (Foto: gemeente LV

Emmastraatcomplex wordt voorlopig gemeentelijk monument

Actueel 25 keer gelezen

Voorburg - De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het Emmastraatcomplex in Voorburg voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. Het besluit roept verschillende reacties op. Bewoners van het Oranjekwartier en diverse organisaties die zich hebben ingespannen voor behoud van wat zijn noemen ‘de Parel van Voorburg’, zijn verheugd. Woningcorporatie WoonInvest daarentegen beraadt zich op het indienen van een zienswijze. 

Daarmee is een nieuwe en wellicht beslissende stap gezet voor de toekomst van het complex. Door het besluit lijkt het voornemen van WoonInvest om 96 woningen te vervangen onuitvoerbaar te worden. Na de emotionele commissievergadering met veel insprekers in de raad, de bijval van
bijna alle partijen én de toegezegde steun van wethouder Bianca Bremer, was er op woensdag 28 juni alle reden voor een klein feestje met taart voor de buurtbewoners.

Parel
De bewonerscommissie van het zogeheten Emmastraatcomplex in het Oranjekwartier heeft de afgelopen drie jaren echt alles op alles gezet om hun ‘Parel van Voorburg’ te behoeden voor sloop. Vanaf het begin gesteund door wijkvereniging Oud Voorburg en inmiddels door een overgrote meerderheid van alle politieke partijen. Vanaf januari kregen zij daarbij hulp van het Platform ‘Geen sloop Emma’ waarin tal van organisaties de krachten hebben gebundeld, waaronder Bond Heemschut, Stichting Mooi Voorburg, de Woonbond, het Cuypersgenootschap, Open Monumentendag en de BurgerKrachtCentrale. De petitie tegen sloop van het Emmastraatcomplex werd meer dan 1000 keer getekend.

Uniek
Het complex is gebouwd in 1921 en bestaat uit de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan. Wethouder Bianca Bremer (Erfgoed): “Het Emmacomplex is uniek voor Voorburg. Een eeuw geleden is dit als sociaal woningbouwcomplex gebouwd. En het heeft nog steeds het karakter van een tuindorp. Mensen wonen er met veel plezier en sommigen zelfs al generaties lang. De vele insprekers tijdens de behandeling in de raad laten zien dat de wijk een hart en ziel heeft, waar de bewoners voor strijden om die te behouden. Dit tuindorp met haar unieke elementen willen we graag zo houden in onze gemeente. Daarom wijzen we nu het hele complex aan als gemeentelijk monument.”

Tuindorp
Bouwvereniging Sint Martinus heeft het Emmastraatcomplex in 1921 als arbeiderswijk gebouwd. De woningen en bijbehorende grond zijn nu in eigendom van woningcorporatie WoonInvest en worden verhuurd. Het Emmastraatcomplex heeft al 100 jaar haar karakter van tuindorp behouden. De straten hebben de stedenbouwkundige opzet van een tuindorp. De gebogen straten zijn besloten, poortjes en verspringende rooilijnen geven ruimte voor groen. Er is een hiërarchie van straten, pleintjes, zichtlijnen en samenhang tussen de straten en de architectuur van de woningen.
De geïntegreerde Welstand- en Monumentencommissie geeft in haar advies aan dat het Emmastraatcomplex cultuurhistorische waarden bevat die behouden moeten worden. De commissie is enthousiast over de gaafheid van het complex en de unieke gebruikssporen, zoals de in bakstenen gekerfde graffiti.

Zienswijzen
Het Emmastraatcomplex wordt als voorgenomen aanwijzing tot gemeentelijk monument aan de monumentenlijst toegevoegd. Deze monumentenlijst ligt ter inzage op het gemeentehuis en online. Eigenaren en andere belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen het voorgenomen besluit. De zienswijzeperiode begint bij het bekendmaken van dit besluit aan de belanghebbenden en duurt 6 weken.

Dat is precies waar WoonInvest zich over gaat beraden. Directeur-bestuurder Peter van Heeswijk: “Ik ben nog steeds van mening dat wij binnen onze mogelijkheden eind 2021 het juiste besluit namen om deze woningen te vervangen. Binnen het vastgestelde Ruimtelijk Kader zorgden wij er met onze plannen voor dat de karakteristieke uitstraling van het Tuindorp terugkomt in kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw. Ik ben benieuwd waarmee wij straks als corporatie rekening moeten gaan houden als de gemeente besluit het Oranjekwartier aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Wij zullen dan in ieder geval een nieuwe haalbaarheidsstudie uit moeten gaan  voeren. Het rendement van de eerder onderzochte renovatie scenario’s is negatief en gaat ten koste van onze andere onderhoudsverplichtingen en nieuwbouwopgaven.”

De bewoners van het Emmakwartier zijn blij met de monumentstatus. (Foto: PR)

Uit de krant

Uit de krant