“Gezien de huidige klimaatveranderingen en daardoor steeds extremer weer is het van groot belang dat we ons goed voorbereiden op extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte”, aldus Charlotte Bos van D66 (archieffoto)..
“Gezien de huidige klimaatveranderingen en daardoor steeds extremer weer is het van groot belang dat we ons goed voorbereiden op extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte”, aldus Charlotte Bos van D66 (archieffoto)..

D66 wil een actieplan voor klimaatbestendige gemeente

Actueel 19 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Nederland worstelt met de hitte en de droogte.  D66-raadslid Charlotte Bos: “Het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen. We moeten onze gemeente goed weerbaar maken.” 

Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het college of Leidschendam-Voorburg bestand is tegen droogte, hitte en wateroverlast en pleit de fractie voor een actieplan voor een klimaatbestendige gemeente.

“Gezien de huidige klimaatveranderingen en daardoor steeds extremer weer is het van groot belang dat we ons goed voorbereiden op extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte”, aldus D66. “Dat betekent klimaatmitigatie (voorkomen klimaatverandering), klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) en biodiversiteitsherstel.”

D66 vindt dit van groot belang voor het welzijn van de inwoners en heeft daarom vragen aan het college gesteld naar droogte in onze gemeente en welke gevolgen dit mogelijk voor de inwoners heeft. De fractie is ook benieuwd naar maatregelen op korte termijn om (verder) watertekort te voorkomen.

Bos: “Je wil niet alleen impact op de korte termijn maar natuurlijk ook op de langere termijn hebben. We denken dan aan een breder integraal actieplan voor een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg: dus zowel wateroverlast en watertekort voorkomen als hittestress tegengaan. Groen doet goed: minder steen en meer groen als antwoord op de noodzaak voor klimaatadaptatie en goed voor biodiversiteitsherstel. Maar denk ook aan opvang en gebruik van hemelwater door afkoppelen van regenpijpen, meer en natuurlijkere waterpartijen voor wateropvang specifiek op plekken waar knelpunten worden verwacht.”

Uit de krant

Uit de krant