Wethouder Jeffrey Keus spreekt alle partners toe ter opening van de bijeenkomst (foto: PR).
Wethouder Jeffrey Keus spreekt alle partners toe ter opening van de bijeenkomst (foto: PR).

Samenwerking kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg

Actueel 1.868 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Acht basisscholen en kinderopvanglocaties uit Leidschendam-Voorburg werken in een pilot samen met gemeente en partners aan verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. 

Door de inzet van een jeugdconsulent op school en kinderopvanglocatie, zijn de lijnen kort geworden en kan er sneller vanuit verbinding de juiste hulp voor kind of gezin ingezet worden. Vanuit verschillende invalshoeken wordt met ouders samen in kaart gebracht wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind te versterken. eerwaarde zit in maatwerk kunnen leveren, 1 loket, snelle lijnen en actie, dat is wat deze pilot tot nu toe oplevert. 

Ook werkt het drempelverlagend omdat de jeugdconsulent een bekend gezicht is voor ouders en is het mogelijk om meer gezinnen te ondersteunen. Wensen voor de toekomst zijn om dit duurzaam te maken, de rollen en verantwoordelijkheden verder te duiden, maar bovenal om de korte lijnen te houden. 

Wethouder Jeffrey Keus onderschreef bij de opening van een inspiratie bijeenkomst hierover het belang van de samenwerking. Prof.dr. René Clarijs gaf een inkijkje in hoe jeugdbeleid in Nederland is vormgegeven. Dit is met name gericht op de 15% probleem gevallen, waar jeugdzorg nodig is. Veel landen om ons heen richten zich met het jeugdbeleid op het verstevigen van wat goed gaat en hebben meer oog voor vrijetijdsbesteding in plaats van toekijken hoe het misgaat.

Uit de krant

Uit de krant