De Haagse wethouder van Asten en wethouder Astrid van Eekelen overlegden over de CID Binckhorst (archieffoto Arnoud Roelofsz).
De Haagse wethouder van Asten en wethouder Astrid van Eekelen overlegden over de CID Binckhorst (archieffoto Arnoud Roelofsz). ARNAUD ROELOFSZ

Investering in bereikbaarheid biedt kansen voor Leidschendam-Voorburg

Actueel 790 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Rijk en regio zijn akkoord over een investering van 4,8 miljard euro om de bereikbaarheid in Zuid-Holland de komende jaren te verbeteren. Veel van de investeringen zijn ook goed voor de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg. De afspraken zijn gemaakt in het zogeheten Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).

Wethouder Jeffrey Keus: “Een flink aantal van deze investeringen biedt kansen voor de bereikbaarheid van onze gemeente. In het akkoord is ook een bedrag afgesproken voor de OV-plannen voor de CID Binckhorst. Er zijn nog steeds grote zorgen in Voorburg-West over de gevolgen van de komst van de tram op het woon- en leefklimaat, die neem ik serieus. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming gaan we in co-creatie kijken welke kansen er liggen in het gebied. Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de verbetering van Voorburg-West. Ook moeten we aandacht blijven houden voor de lange termijn. De mogelijke doortrekking van de verbinding naar Zoetermeer in de toekomst moet ondergronds, daar moeten we nu al het gesprek over aangaan, ook in het licht van het initiatief van de Huygenstunnel.”

Met het akkoord komt geld beschikbaar voor de aanleg van de tramverbinding, aanpassing van spoorviaducten, aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, zoals betere looproutes, fietspaden en meer deelmobiliteit en het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in bestaande wijken. De tramverbinding is nodig, omdat er plannen zijn voor de bouw van 35.000 woningen in het gebied CID - Binckhorst. De gemaakte afspraken zijn onder voorbehoud van de inhoudelijke besluitvorming over de OV-verbinding.

Afgelopen zomer konden belanghebbenden een zienswijze geven op de voorlopige voorkeur voor een tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg station en Rijswijk/Delft. Er zijn veel zorgen geuit over de voorlopige voorkeursvariant. De reactie op de zienswijzen wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door het college en de gemeenteraad begin 2023.

Er is een flink aantal andere investeringen aangekondigd die een positief effect hebben op de bereikbaarheid van onze gemeente. De fiets en OV hebben een belangrijke plek in de plannen. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de fietsverbinding met Leiden. Daarnaast gaat de bereikbaarheid met het OV in en rond fe gemeente erop vooruit. Onder andere door het vaker laten rijden van Randstadrail lijnen 3 en 4 en de metrolijn E. 

Ook zijn er plannen voor een snellere, comfortabeler en meer frequente busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden via de N206. Dit is gunstig voor de bereikbaarheid van Stompwijk met het OV. 

Daarnaast worden enkele stationsgebieden verbeterd, waaronder bij de Laan van NOI.

Uit de krant

Uit de krant