De Vijverhofschool moet gaan verbouwen, maar omwonenden zijn er niet gerust op.
De Vijverhofschool moet gaan verbouwen, maar omwonenden zijn er niet gerust op.

Omwonenden maken zich zorgen over verbouwing Vijverhofschool

Actueel 1.324 keer gelezen

De Vijverhofschool moet verbouwen, het pand voldoet niet meer aan de huidige eisen, volgens de  Haagse  Stichting Lucas Onderwijs, eigenaar van de school. Eind 2021 werd een plan gepresenteerd door het bestuur van de school dat uitgaat van sloop en volumineuze nieuwbouw.  

Deze nieuwbouw in combinatie met afsluiting van straten voor een nieuw speelplein zorgt voor allerlei overlast in de buurt. Er zijn problemen te verwachten met verkeer (o.a. gevaarlijke situaties voor de schoolkinderen), uitzicht (veroorzaakt door een niet proportioneel gebouw) en geluid (door het schoolplein te verplaatsen en een buitenschoolse opvang). Daardoor is er veel weerstand bij bewoners ontstaan. Zij hebben de vereniging VijverhofSamen opgericht om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke partijen, het schoolbestuur en de gemeente.
Ook is er onbegrip bij partijen die zich hard maken voor cultureel erfgoed en architectuur. Het gebouw staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. Het Cuypersgenootschap, dat monumenten in Nederland beschermt, dringt daar op aan.

Ingewikkeld
De verbouwing is ingewikkeld omdat de school op een veel te klein terrein staat. Het is “proppen op een postzegel”, zoals de bewoners het noemen. Dat heeft volgens de bewoners twee oorzaken. Allereerst is het leerlingenaantal gegroeid, een groot deel van de 250 leerlingen komt niet uit de wijk.
De Vijverhofschool is al lang geen buurtschool meer. In combinatie met nieuwe voorschriften en onderwijsmethoden wordt daardoor de beschikbare ruimte een knelpunt.  Ten tweede heeft het schoolbestuur de wens om een nieuwe gymzaal te bouwen op dezelfde kleine kavel. Als  de huidige gymzaal van de school wordt omgebouwd naar lokalen komt er meer ruimte voor de leerlingen en is het probleem opgelost. Daarom kwamen de bewoners met alternatieve locaties voor een gymzaal op loopafstand van de school.

Alternatief ontwerp
Ondertussen heeft het schoolbestuur als reactie op de bezwaren van de bewoners wel stappen ondernomen. Ze onderzoekt nu een alternatief ontwerp met een ondergrondse gymzaal en renovatie van het huidige gebouw. De bewoners vrezen echter dat zal blijken dat dit plan financieel of technisch onhaalbaar is, waardoor weer wordt teruggevallen op het eerdere nieuwbouwplan. De bewoners vinden het zorgelijk dat de gemeente niet beter op dit proces lijkt te sturen. Ze hebben bij de verantwoordelijke wethouders aangeklopt. Tot nu kregen zij geen reactie op hun voorstellen, terwijl het college bewonersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. Hopelijk zijn dat geen loze woorden.

Breed kijken
Door breder te kijken kunnen er er meer problemen  opgelost worden. Ook andere scholen in de gemeente willen verbouwen en  wensen een eigen gymzaal, zoals bijvoorbeeld de Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust. Een heel andere oplossing is om een deel van de school te bouwen in het nieuwbouw project van de Klein Plaspoelpolder, waar ongeveer 100 nieuwe basisschoolleerlingen komen te wonen. Een deel van de leerlingen van de Vijverhofschool komt nu ook al uit Leidschendam. Kortom, kansen te over voor een betere oplossing.

Haast
De bewoners hebben de indruk dat hun voorstellen niet serieus worden onderzocht. Mogelijke reden is de grote haast. Van binnen is de school zeker aan verbouwing toe, erkennen de bewoners. Om tot de beste oplossing te komen is het nodig met andere scholen en organisaties samen te werken, en met de buurt. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, aldus de bewoners.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant