Soms vinden magneetvissers  munitie en wapens, maar vermoedelijk ligt er ook het nodige aan wapentuig en blindgangers en munitie  in Leidschendam-Voorburg onder de grond (archieffoto Sebastiaan Barel).
Soms vinden magneetvissers munitie en wapens, maar vermoedelijk ligt er ook het nodige aan wapentuig en blindgangers en munitie in Leidschendam-Voorburg onder de grond (archieffoto Sebastiaan Barel). Sebastiaan

Onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Actueel 901 keer gelezen

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat op enkele locaties toekomstige herinrichting of nieuwbouw uitvoeren. Daarom is door gespecialiseerd bureau AVG vooronderzoek gedaan of er op die plekken mogelijk nog niet ontplofte zogenaamde conventionele explosieven (CE) in de grond liggen.

Het betreft de volgende projecten: Duivenvoorde-corridor (nieuwbouw en herinrichting), Stompwijkseweg (vervangen van het wegdek en aanleg nieuwe beschoeiingen), Klein Plaspoelpolder (herinrichting met nieuwbouw), Overgoo (herinrichting kantoren etc.), Schakenbosch (bouw van diverse woningen), Park ’t Loo (herinrichting). 

Op de projectlocaties Overgoo en in Klein Plaspoelpolder bevinden zich geen locaties waar men verwacht explosieven aan te treffen. Hier kan worden volstaan met een ‘werkprotocol aantreffen conventionele explosieven’.

Er bevindt zich in Park ‘t Loo één verdacht gebied waar mogelijk nog bommen liggen. Aanbevolen wordt om hier sonderingen en opsporingswerkzaamheden te verrichten als er in dit gebied bodemingrepen worden uitgevoerd.

In de Duivenvoordecorridor is er één verdacht gebied waar zware bommen (afwerpmunitie) kunnen worden aangetroffen. Voor dit gebied wordt door het bureau aanbevolen om sonderingen te doen alvorens opsporingswerkzaamheden naar niet ontplofte bommen en munitie uit te voeren.

Stompwijk
Aan de Stompwijkseweg / Dr. Van Noortstraat, Huijsitterweg en Oosteinde bestempelt AVG meerdere locaties als verdacht. Zo waren hier in WOII loopgraven, schuttersputjes, stellingen en wapenopstellingen gesitueerd waar mogelijk munitie is gedumpt of achtergelaten. AVG adviseert de gemeente Leidschendam-Voorburg om hier over te gaan tot opsporing, indien er grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ingeval er damwanden in het verdachte gebied worden gezet (los van de andere geplande maatregelen in verdacht gebied), dan adviseert AVG om voorafgaand aan de geplande werkzaamheden de locaties van de damwanden vrij te geven van explosieven.

Schakenbosch
Het gebied Schakenbosch (het toekomstige Park Voorlei) telt meerdere gebieden waar zich explosieven zouden kunnen bevinden. Het betreft een loopgraaf en twee stellingen uit WOII waar mogelijk munitie is gedumpt of achtergelaten. Ter plaatse van de vastgestelde gebieden kan worden volstaan met een oppervlaktedetectieonderzoek indien hier grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is bekend dat er een vliegtuigbom viel tussen twee boerderijen van Schakenbosch, waarvan er één inmiddels is gesloopt. Deze bom zou zijn ontploft. Volgens een oud-wethouder zijn er in dit gebied diverse bommen gevallen en allen gedetoneerd. Gezien het feit dat er enkel over gedetoneerde vliegtuigbommen wordt gesproken kan er geen gebied verdacht worden verklaard op afwerpmunitie. Er zijn ter plaatse van de verdachte gebieden tal van naoorlogse bodemingrepen uitgevoerd, waardoor sommige gebieden wellicht niet meer hoeven te worden onderzocht. AVG adviseert de gemeente Leidschendam-Voorburg om over te gaan tot opsporing van de explosieven indien er ter plaatse bodemingrepen worden uitgevoerd.

Uit de krant