De gemeente wil de komende 4 jaar een flinke impuls geven aan het verder samen verduurzamen en vergroenen van Leidschendam-Voorburg.
De gemeente wil de komende 4 jaar een flinke impuls geven aan het verder samen verduurzamen en vergroenen van Leidschendam-Voorburg.

Samen in actie voor groene en duurzame gemeente

Actueel 819 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Het college wil door maatregelen te intensiveren en verbreden grote stappen zetten op het gebied van verduurzamen en vergroenen. Hoe de gemeente dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil doen, is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026.

Wethouder Duurzaamheid Marcel Belt: “Voor het klimaat, de gezondheid en leefbaarheid van mens en dier bij ons en wereldwijd is er urgentie om met zijn allen duurzamer te worden. Ook voor de betaalbaarheid en om minder afhankelijk te zijn van fossiele energie is verduurzaming van belang. Of je nou een grote of kleine beurs hebt, een eigen huis of een huurwoning, een balkon of een tuin, er is altijd iets dat je kunt doen. De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen al mooie stappen gezet. We zijn dus op weg. Maar om onze doelen te bereiken moeten we onze maatregelen intensiveren, uitbreiden en daarbij nog meer samenwerken. Dit uitvoeringsprogramma zorgt ervoor dat we ook de komende 4 jaar een flinke impuls kunnen geven aan het verder samen verduurzamen en vergroenen van Leidschendam-Voorburg.”

In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 staan allerlei acties rondom (duurzame) energie, klimaatadaptie, vergroening, biodiversiteit, circulariteit, lucht- en waterkwaliteit en het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld energieverbruik verminderen door woningen te isoleren, aanleggen van groene daken, en steenbreekacties, waarbij tegels plaatsmaken voor groen. 

Maar ook hoe de gemeente samenwerkt met (regionale en lokale) partners om CO2-uitstoot door verkeer te verminderen en om wijken aardgasvrij te maken. Zo is er vorig jaar al een start gemaakt in de eerste wijk binnen de gemeente: De Heuvel-/Amstelwijk. Ook is er een aanpak van energiearmoede van start gegaan, waarbij energiehulpen de huishoudens die dat het hardst nodig hebben ondersteunen.

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 is door het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het nieuwe programma wil het college versnellen, verbreden en verder bouwen aan het eerdere plan uit 2019-2022. Om alle acties mogelijk te maken, stelt het college voor om de komende jaren flink meer te investeren in duurzaamheid. Dit is onder meer mogelijk door subsidies vanuit het Rijk en door herschikking van gemeentelijke middelen uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie en de begroting. De gemeenteraad neemt hier naar verwachting nog voor de zomer een besluit over.

Uit de krant