Het is de bedoeling dat de linksaf strook op het kruispunt Heuvelweg/IJsvogellaan/Lavendel (linksonder op de foto) wordt aangepast in een rechtdoorstrook (foto: Frans van Gessel).
Het is de bedoeling dat de linksaf strook op het kruispunt Heuvelweg/IJsvogellaan/Lavendel (linksonder op de foto) wordt aangepast in een rechtdoorstrook (foto: Frans van Gessel).

Verbetering verkeersveiligheid rond Westfield Mall of the Netherlands

Actueel 3.092 keer gelezen

Leidschendam - Er is grote belangstelling voor winkelcentrum de Mall of the Netherlands. Daardoor kan het in het weekend en op feestdagen drukker zijn in de Mall maar ook op de toegangswegen ernaartoe. De gemeente roept bezoekers op om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Ook wordt aan verkeers- en parkeermaatregelen gewerkt om overlast voor omwonenden te verminderen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de Heuvelweg aangepast. Om dat te kunnen doen is een verkeersbesluit nodig. Het concept verkeersbesluit ligt tot en met 19 september 2023 ter inzage. Het is de bedoeling dat de linksaf strook op het kruispunt Heuvelweg/IJsvogellaan/Lavendel aangepast wordt in een rechtdoorstrook. Hierdoor wordt de wegindeling logischer en veiliger. 

In september worden mogelijke aanpassingen naar aanleiding van reacties doorgevoerd. Daarna wordt het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd op 4 oktober 2023 en geldt nog een bezwaartermijn van 6 weken. Daarna is het verkeersbesluit definitief en kunnen de werkzaamheden ingepland worden. De werkzaamheden voor de aanpassing kunnen dan in het voorjaar van 2024 starten.

Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de verkeerssituatie rondom de Mall. Om ervoor te zorgen dat het verkeer kan doorstromen, is een aantal acties ondernomen. Er is een taskforce opgericht bestaande uit de gemeente, Rijkswaterstaat (RWS), Zuid Holland Bereikbaar en Unibail-Rodamco-Westfield (URW) om verkeersproblemen in kaart te brengen, te verhelpen en beheersbaar te maken. Samen werken zij aan parkeren in en rond de Mall en de doorstroming van het verkeer op de openbare weg. Vanuit de taskforce wordt een breed scala aan ‘Smart Mobility’ oplossingen toegepast om de situatie beter te beheersen. Er wordt samengewerkt op alle aspecten van het geleiden van verkeer van en naar de parkeerplaatsen van de Mall. Van parkeer- en verkeersmanagementsystemen tot en met de inzet en aansturing van parkeer- en verkeersregelaars.

Zuid Holland Bereikbaar en RWS werken samen om het gezamenlijk verkeers-scenario te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dit zodat de verkeerscentrales hun wegkantsystemen (waaronder verkeerslichten) kunnen aanpassen, om het verkeer bij iedere situatie optimaal te geleiden

Ook wordt met Rijkswaterstaat (RWS) samengewerkt voor het verder automatiseren van het verkeers-scenario door de slimme verkeerslichten (Heuvelweg en Noordsingel) te koppelen met die van RWS (N14). Deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat weggebruikers zo goed mogelijk kunnen doorrijden

Er is een nieuwe instelling gerealiseerd van de verkeerslichten op de N14 in relatie tot de Noordsingel en de Heuvelweg. Dit om te komen tot een aanbod gestuurde afwikkeling van het verkeer zodat het verkeer beter doorrijdt op de wegen rond de Mall en de N14.

In samenwerking met Unibail Rodamco Westfeld wordt de interactieve routeplanner (Mobility Portal) op de website van de Mall verder geoptimaliseerd. Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan een zogenoemde Verkeersradar, waar via een publieke website de actuele en voorspelde verkeerssituatie wordt getoond en waarin reizigers worden geattendeerd op mogelijke alternatieve manieren van reizen. 

Tijdens 2e Kerstdag 2022 is de P+R pilot uit het herfstseizoen herhaald. Bij het ADO-stadion konden bezoekers parkeren en gratis naar de Mall reizen. Voor de 2e kerstdag was op de website van de Mall een speciale P+R reserveringspagina ingericht. Dit is herhaald op 2e Pinksterdag 2023. De resultaten van deze P+R pilot worden nog geëvalueerd.

Uit de krant