Het college van burgemeester en wethouders presenteert vol trots de begroting voor 2024 (Foto: Inge Koot).
Het college van burgemeester en wethouders presenteert vol trots de begroting voor 2024 (Foto: Inge Koot).

Sluitende begroting met onzeker toekomstbeeld

Actueel 507 keer gelezen

“Wij zijn een hoogwaardige gemeente en wij streven naar hoogwaardige kwaliteit”, zegt wethouder van financiën, Philip van Veller tijdens de presentatie van de begroting 2024. Best een uitdaging in deze tijd van veel onzekerheden op het gebied van wonen, energie, financiën en klimaat. 

De begroting voor 2024 is sluitend maar, doordat er vanaf 2026 minder geld beschikbaar komt vanuit het gemeentefonds, is de toekomst volgens Van Veller onzeker. Ondanks die onzekerheden pakt de gemeente het komende jaar meerdere speerpunten op. Contact met inwoners is een daarvan. Ambtenaren en collegeleden streven ernaar om meer aanwezig te zijn buiten het stadhuis en proactief contact te gaan leggen met inwoners. Zij gaan experimenteren met andere vormen van participatie en gaan door met initiatieven voor jongerenparticipatie. Daarnaast wordt er sterk ingezet op veiligheid. De gemeente ontwikkelt wijkscans en zet in alle wijken van de gemeente boa’s in. “Via wijkscans kijken we wat elke wijk nodig heeft”, ligt burgemeester Martijn Vroom toe. “Door het koppelen van boa’s aan een bepaalde wijk vindt er meer samenwerking plaats met de wijkagent en krijgen ze een betere relatie met de buurt.” De gemeente moet aantrekkelijker worden voor fietsers, voetgangers en elektrische voertuigen door het aanleggen van Velostrada’s, wandelpaden en meer laadpalen. De ov-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid moet verbeterd worden en samen met de bewoners wil de gemeente een plan ontwikkelen om de te hoge verkeers- en parkeerdruk rondom de Mall of the Netherlands te verlagen. Er is geld beschikbaar voor een enorme investering in de leefbaarheid van Voorburg-West. Samen met de buurt worden er plannen uitgewerkt voor de tramverbinding met de Binckhorst. In 2024 realiseert de gemeente in Leidschendam de ‘bibliotheek van de toekomst’. “Hier komen jong en oud samen”, aldus wethouder Belt. “Natuurlijk blijft boeken lenen centraal staan maar inwoners kunnen er ook terecht voor bijvoorbeeld een kookcursus en kinderen kunnen er kennis maken met techniek. Het moet een soort huiskamer voor iedereen worden.” In 2024 wordt er ook een besluit genomen over de toekomst van de bibliotheek en het theater in Voorburg. Dit zal samenvallen met de vernieuwing en verduurzaming van winkelgebied De Julianabaan. Het nieuwe evenementenbeleid met de focus op verspreide kleinschalige en middelgrote evenementen wordt geïmplementeerd. De gemeente gaat aan de slag met het ontwerp voor de renovatie en nieuwbouw van de Vijverhof, het Sint Maartenscollege en de RKBS Maria Bernadette. Om de sociale zekerheid te stimuleren wordt er in 2024 een beter re-integratie en participatiebeleid uitgevoerd, wordt het schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd en krijgt de gemeenteraad een nieuw en beter minimabeleid voorgelegd. Wethouder Van Veller geeft aan blij te zijn met de begroting voor komend jaar en is voornemens er een mooi 2024 van te maken.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant