Demonstratie tegen het bouwen van vakantiewoningen in Vlietland bij het raadhuis in de Herenstraat te Voorburg (foto: Sebastiaan Barel).
Demonstratie tegen het bouwen van vakantiewoningen in Vlietland bij het raadhuis in de Herenstraat te Voorburg (foto: Sebastiaan Barel). Sebastiaan

Burgerinitiatief stelt gemeente in gebreke om Woo-verzoek

Actueel 693 keer gelezen

Burgerinitiatief Vlietland (BV), dat zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied Vlietland en strijdt tegen de bouw van recreatiewoningen in het gebied, bevindt zich al geruime tijd in een juridische strijd met de gemeente. Het burgerinitiatief heeft ernstige bezwaren geuit tegen het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland en heeft geprobeerd inzage te krijgen in het advies van de huisadvocaat van de gemeente. 

Op 22 december 2022 diende Burgerinitiatief Vlietland een verzoek in op basis van de Wet open overheid (Woo) om toegang te krijgen tot het advies dat de huisadvocaat van de gemeente had uitgebracht over de mogelijkheid om het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland te bevriezen. Dit verzoek werd echter afgewezen door de gemeente, waarna het burgerinitiatief in bezwaar ging. Pas eind juni van het volgende jaar werd het bezwaar behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Twee maanden na deze hoorzitting is er nog steeds geen advies of besluit op het bezwaar ontvangen. Dit gebrek aan voortgang heeft ertoe geleid dat het burgerinitiatief nu de gemeente formeel in gebreke heeft gesteld.

Burgerinitiatief Vlietland heeft voorgesteld om het nieuwe bouwplan voor Vlietland een jaar op te schorten door middel van een voorbereidingsbesluit. Dit besluit zou de gemeente de mogelijkheid geven om gedurende een jaar een nieuw plan te ontwikkelen, inclusief participatie van de gemeenschap. Het college van B&W beweerde echter in een juridische notitie dat het bevriezen van het plan niet mogelijk was. Dit standpunt was gebaseerd op het advies van de huisadvocaat van de gemeente, La Gro van Geelkerken. Het burgerinitiatief heeft herhaaldelijk verzocht om inzage in dit advies om de juridische grondslag ervan te begrijpen, maar het college heeft deze toegang geweigerd.

Deze juridische onduidelijkheid heeft de gemeenteraad ertoe aangezet om een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke advocaat. De inmenging van ambtenaren die eerder betrokken waren bij het opstellen van de oorspronkelijke collegenotitie leidde bij het burgerinitiatief tot twijfels over de onafhankelijkheid van het advies. Het advies van de eerste opinie is meegenomen in de tweede opinie, waardoor ook dit advies nu geheim is. Dit roept bij het burgerinitiatief vragen op over de transparantie en eerlijkheid van het proces.

Volgens BV doet het college van B&W er alles aan om te voorkomen dat de adviezen van de eerste en tweede opinie openbaar worden. Als het goed is, werd afgelopen dinsdag tijdens een raadsvergadering besloten over het verzoek tot opheffing van de geheimhouding van de tweede opinie. Als besloten is tot handhaving van de geheimhouding, vraagt het college van B&W de raad om deze geheimhouding uit te breiden naar ‘lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures.’ BV meent dat dit erop lijkt te wijzen dat zelfs als de bezwaarschriftencommissie positief adviseert - of al heeft geadviseerd - over de openbaarmaking van de eerste opinie, deze toch geheim kan blijven. Dit heeft geleid tot een duidelijk standpunt van het burgerinitiatief, dat pleit voor de volgende stappen: Maak het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie bekend; neem een besluit over het bezwaar van het burgerinitiatief met betrekking tot de eerste opinie en besluit als raad pas over de geheimhouding van de tweede opinie nadat duidelijk is hoe de bezwaarschriftencommissie adviseert over het openbaar maken van de eerste opinie.

Het burgerinitiatief staat klaar om verdere juridische stappen te ondernemen als de gemeente niet binnen twee weken gevolg geeft aan hun ingebrekestelling. Dit kan resulteren in een gang naar de rechter om de transparantie en het recht op informatie te waarborgen.

“Het is van groot belang dat de gemeente zorgvuldig en rechtvaardig handelt om het vertrouwen van haar burgers te behouden en de belangen van natuur- en recreatiegebied Vlietland te beschermen”, aldus Burgerinitiatief Vlietland.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant